slide 1

Budowa KWW Suwerenni Uwłaszczeni Zintegrowani

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Andrzej Jędrzejewski
 
Od dłuższego czasu Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych buduje podstawy założycielskie do tak zwanego permanentnego komitetu wyborczego wyborców, gdzie program wyborczy opierałby się o postulaty opracowane i przedyskutowane , jakie Koreus od dłuższego czasu aplikował w przestrzeni publicznej. Głównym wykonawcą tej platformy jest nasz Konfederat - Józef Kamycki, który wywołał byt pod nazwą KWW SUI  ( Suwerenni, Uwłaszczeni Zintegrowani). Oczywiście stworzona platforma nie jest doskonała i będzie sukcesywnie polepszana. Każdykto będzie chciał uczestniczyć na tej platformie, zawsze może wnosić swoje sugestie co do poprawy jej funkcjonalności, tak aby w miarę możliwości osiągnęła optimum.
fajnie przygotował platformę KWW SUI oczywiście drobne poprawki będą wykonywane aby system osiągna optymalną wersję. Ale żeby osiągać optimum potrzeba zaangażowania sporej liczby Sympatyków.
Józek Kamycki piszę: Ten tygiel czyli program KWW SUI, do ucierania polskiej doktryny gospodarczej już działa https://koreus.vot.pl
Druga i chyba ostatnia sprawa to zorganizowanie konferencji “Partnerski model stosunków przemysłowych” w świetle sacrum i profanum”którą zapowiadam tutaj:
Powiem tak: solidnie wziąłem się za przestudiowanie tych encyklik, i nie czytam już ich z wypiekami na twarzy jak to robiłem 40, lat temu ale z pewnym dystansem.
Z tych to względów wysyłam wam fragment encykliki
PIUS XI
ENCYKLIKA
O ODNOWIENIU USTROJU SPOŁECZNEGO
I O UDOSKONALENIU GO WEDŁUG NORMY PRAWA EWANGELII
W 40 ROCZNICĘ ENCYKLIKI RERUM NOVARUM
QUADRAGESIMO ANNO
zagadnieniem z którym powinniśmy się uporać na naszej konferencji.
Rzecz dotyczy właściwie utajonego sporu pomiędzy Leonem XIII a Piusem XI. Ten spór musimy rozstrzygnąć, bez względu czy na świeckim czy na religijnym grunckjie.
Salariat nie jest sam w sobie niesprawiedliwym
64. A więc, najpierw - niedorzecznością jest utrzymywać, że umowa o najem pracy jest sama w sobie niesprawiedliwa i że w jej miejsce wprowadzić należy umowę spółkową. Zdanie to uwłacza czci Naszego Poprzednika, który w swej encyklice nie tylko stoi na gruncie "salariatu", ale i bardzo obszernie zajmuję się poddaniem go zasadom sprawiedliwości. (Tu Pius XI oddaje czołobitnie pokłon swojemu poprzednikowi)
65. Jednakowoż ze względu na obecne stosunki społeczne uważamy za bardzo wskazane, by umowa o najem pracy była w granicach możliwości uzupełniana umową spółkową, co już w różnych formach zaczęto praktykować z niemałym pożytkiem tak pracowników, jak właścicieli. W taki to sposób robotnicy i urzędnicy otrzymują udział we własności lub zarządzie przedsiębiorstwa, albo też w jakiś sposób uczestniczą w jego zyskach. (A tu pisze co myśli obserwując dokonania Mariana Wieleżyńskiego)
66. Co się tyczy zagadnienia sprawiedliwej płacy, to trzeba je zbadać, nie z jednego punktu widzenia, ale z wielu. Trafnie to wyraził Leon XIII w słowach: "wiele trzeba wziąć pod uwagę względów, żeby ustalić słuszną płacę" ( 39).
67. Tymi słowy osądził Papież lekkomyślność tych, którzy sądzą, że to bardzo poważne zagadnienie da się rozwiązać lekko przez zastosowanie jednej jakiejś zasady lub formuły, i to jeszcze dalekiej od prawdy.
68. Z gruntu bowiem mylą się ci, którzy nie wahają się głosić zasady, że praca taką ma wartość i tak powinna być wynagradzana, jak to określa wartość wytworzonego przez nią owocu i że skutkiem tego wynajmujący swą pracę ma prawo żądać wszystkiego, co jest wytworem tej pracy. Jak dalece zasada ta mija się z prawdą, wynika już z tego, cośmy powiedzieli o kapitale i pracy.
Teraz już wiemy, że poddanie płacy zasadom sprawiedliwości jest awykonalne. Jeśli byłoby to możliwe to dawno byłoby zrobione. W dobitny sposób zwracał na to uwagę JPII Oswald Von Nell Breuning co w konsekwencji doprowadziło do zamrozenia stosunków pomiędzy episkopatem niemieckim a Watykanem.
Wiesławie i Ryszardzie. Nie miejcie mi za złe że podnoszę ten problem, bo nijak nie mogę zgodzić się z głoszona przez JPII doktryną głoszącą, że pracodawca może być dobry dla pracobiorcy jeśli będzie miał taki kaprys. Jest to przejawem kompletnego zażydzenia obecnego kościoła katolickiego i braku paliwa ideologicznego dla partii chadeckich.
Jak jeden mąż mamy stanąć przy tym:
65. Jednakowoż ze względu na obecne stosunki społeczne uważamy za bardzo wskazane, by umowa o najem pracy była w granicach możliwości uzupełniana umową spółkową, co już w różnych formach zaczęto praktykować z niemałym pożytkiem tak pracowników, jak właścicieli. W taki to sposób robotnicy i urzędnicy otrzymują udział we własności lub zarządzie przedsiębiorstwa, albo też w jakiś sposób uczestniczą w jego zyskach.
 
Czy do konferencji dojdzie i kiedy w dużej mierze będzie decydować wsparcie finansowe naszych sympatyków bowiem Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych ( w skrócie Koreus) jest stowarzyszeniem zwykłym non profit, który utrzymuje się z darowizn. Dlatego jeśli chcecie wspomóc finansowo tą inicjatywę zapraszam na stronę Konfederacji na Rzecz Reform Ustrojowych, tam u dołu po prawej stronie są narzędzia wsparcia a w stopce adres i numer konta. Jeśli mielibyście życzenie wspomóc to prosiłbym zaznaczać iż jest to cel zorganizowania sejmiku.

Od salariatu do prekariatu pobożnie

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Józek Kamycki

 

Rzecz dotyczy - tak naprawdę - utajonego sporu pomiędzy Leonem XIII a Piusem XI. Ten spór musimy rozstrzygnąć tera , bez względu na to czy na świeckim czy na religijnym gruncie.

Encyklopedycznie:

Salariat- warstwa społeczna, którą stanowią pracownicy, głównie umysłowi, pobierający pensję

Prekariat - to kategoria lub klasa społeczna charakteryzująca się tym, że aktualne miejsce zatrudnienia jest niepewne, nie są objęci żadnymi systemami świadczeń socjalnych oraz wykonują pracę za niskie płace lub ich dochody są niestabilne.

     Ten "tygiel" do ucierania polskiej doktryny gospodarczej już działa https://koreus.vot.pl  Wchodzi tam średnio 40 osób dziennie, co mnie całkowicie zadowala jak na początek. Ćwiczymy pracę z postulatami w Radzie Programowej według instrukcji podanej tutaj: http://koreus.vot.pl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBOZz09IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--dd06243061a57e8236bf73990431c054171059e3/Instrukcja%20praca%20z%20postulatami.pdf?disposition=broszurka  Druga i chyba ostatnia sprawajaka mi pozostała na tym ziemskim padoleto zorganizowanie konferencjint.“Partnerski model stosunków przemysłowych w świetle sacrum i profanum” którą zapowiadam tutaj:http://koreus.vot.pl/sejmiks/1

    Powiem tak: solidnie wziąłem się za przestudiowaniefundamentalnych encyklik traktujących o kwestii robotniczej, i nie czytam już ich z wypiekami na twarzy jak to robiłem 40, lat temu, ale z pewnym dystansem.

Z tych to względów wysyłam wam fragment encykliki PIUS'a XI QUADRAGESIMO ANNO

„O ODNOWIENIU USTROJU SPOŁECZNEGO I O UDOSKONALENIU GO WEDŁUG NORMY PRAWA EWANGELII W 40 ROCZNICĘ ENCYKLIKI RERUM NOVARUM” aby wejść w istotę problemu.

Rzecz dotyczy -tak naprawdę - utajonego sporu pomiędzy Leonem XIII a Piusem XI. Ten spór musimy rozstrzygnąćtera, bez względuna toczy na świeckim czy na religijnym gruncie.

Czytamy:

Salariat nie jest sam w sobie niesprawiedliwym

64. A więc, najpierw - niedorzecznością jest utrzymywać, że umowa o najem pracy jest sama w sobie niesprawiedliwa i że w jej miejsce wprowadzić należy umowę spółkową. Zdanie to uwłacza czci Naszego Poprzednika, który w swej encyklice nie tylko stoi na gruncie "salariatu", ale i bardzo obszernie zajmuję się poddaniem go zasadom sprawiedliwości. (Tu Pius XI oddaje czołobitnie pokłon swojemu poprzednikowi)

65. Jednakowoż ze względu na obecne stosunki społeczne uważamy za bardzo wskazane, by umowa o najem pracy była w granicach możliwości uzupełniana umową spółkową, co już w różnych formach zaczęto praktykować z niemałym pożytkiem tak pracowników, jak właścicieli. W taki to sposób robotnicy i urzędnicy otrzymują udział we własności lub zarządzie przedsiębiorstwa, albo też w jakiś sposób uczestniczą w jego zyskach.(A tu pisze co naprawdę myśli obserwując dokonania Mariana Wieleżyńskiego)

66. Co się tyczy zagadnienia sprawiedliwej płacy, to trzeba je zbadać, nie z jednego punktu widzenia, ale z wielu. Trafnie to wyraził Leon XIII w słowach: "wiele trzeba wziąć pod uwagę względów, żeby ustalić słuszną płacę" ( 39).

67. Tymi słowy osądził Papież lekkomyślność tych, którzy sądzą, że to bardzo poważne zagadnienie da się rozwiązać lekko przez zastosowanie jednej jakiejś zasady lub formuły, i to jeszcze dalekiej od prawdy.

68. Z gruntu bowiem mylą się ci, którzy nie wahają się głosić zasady, że praca taką ma wartość i tak powinna być wynagradzana, jak to określa wartość wytworzonego przez nią owocu i że skutkiem tego wynajmujący swą pracę ma prawo żądać wszystkiego, co jest wytworem tej pracy. Jak dalece zasada ta mija się z prawdą, wynika już z tego, cośmy powiedzieli o kapitale i pracy.

Koniec cytatu

Teraz już wiemy, że „poddanie płacy zasadom sprawiedliwości” ,jak każde pobożne życzenie, jest awykonalne. Jeśli byłoby to możliwe to dawno byłoby zrobione. W dobitny sposób zwracał na to uwagę JPII Oswald Von Nell Breuning co w konsekwencji doprowadziło do zamrożenia stosunków pomiędzy episkopatem niemieckim a Watykanem.Pisze o tym Maciej Hułas w księżce „Kapitał ujarzmiony”

Zwraca się do wszystkich konfederatów.

    Nie miejcie mi za złe że podnoszęi upubliczniam ten spór, bo nijak nie mogę zgodzić się z głoszona przez JPII doktryną głoszącą, że pracodawca może być dobry dla pracobiorcy jeśli będzie miał taki kaprys. Jest to przejawem kompletnego zażydzenia obecnego kościoła katolickiego i braku paliwa ideologicznego dla partii chadeckich- kompletnie  zdezorientowanych i idących w rozsypkę.

       Jak jeden mąż mamy stanąć przy tym co poniżej,bo jest to polski, oryginalny wkład w rozwój doktryny gospodarczej:

„ 65. Jednakowoż ze względu na obecne stosunki społeczne uważamy za bardzo wskazane, by umowa o najem pracy była w granicach możliwości uzupełniana umową spółkową, co już w różnych formach zaczęto praktykować z niemałym pożytkiem tak pracowników, jak właścicieli. W taki to sposób robotnicy i urzędnicy otrzymują udział we własności lub zarządzie przedsiębiorstwa, albo też w jakiś sposób uczestniczą w jego zyskach.””

     Czy do konferencji dojdzie i kiedy? – nie wiem.O tym zadecyduje anonimowa społeczność. Swoje już zrobiłem a kolekcjonowanie guzów – zwłaszcza od osób zaczadzonych – przestało mnie bawić.

Czyżby przełamanie folwarczych obyczajów w gospodarce?

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

Józef Kamycki
 
ZACHOWAJ ARTYKUŁPOLEĆ ZNAJOMYM
 
 

Jednak ważne jest to, że rozmowy na temat tego „robienia czegoś razem” nabiorą sensu.

      Chyba będę musiał wszystkich ultra-rewolucjonistów przeprosić za to, że nasze łażenie po ministerstwach coś dało. Jak państwo wiecie, jednym z postulatów Konfederacji na RzeczReform Ustrojowych na przełamanie folwarcznych praktyk w naszej gospodarce, było i jest, usunięcie przeszkód prawnych na drodze do łączenia się naszych przedsiębiorców w związki gospodarcze o integracji produktowej. Jeśli ktoś chciałby pogłębić wiedzę o przedmiocie to polecam filmik, który przygotowałem dla nie byle kogo ale pracowników ministerialnych: https://www.youtube.com/watch?v=aGLNHw1FfDc&t=1619s

Inicjatywa obywatelska. Demokracja oddolna w Polsce

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Dziennik Polonijny                                                                                                                                      prof. Mirosław Matyja
15-08-2019


Na czym polega inicjatywa obywatelska?

Inicjatywa obywatelska to narzędzie polityczne dające obywatelom oraz ugrupowaniom społecznym i politycznym prawo inicjowania zmiany konstytucji, a tym samym kreowania prawa. W poszczególnych krajach istnieją zasadnicze różnice w praktyce jej  stosowania. W Szwajcarii przedmiotem  inicjatywy obywatelskiej może być całkowita lub częściowa zmiana konstytucji, zaproponowana przez ustaloną liczbę obywateli uprawnionych do głosowania (100 tys.), którzy w ciągu ustalonego okresu czasu (18 miesięcy) zbiorą wymagane podpisy. Mogą oni wystąpić o wprowadzenie poprawek albo uchylenie zapisów już funkcjonujących aktów prawnych, lub nawet zaproponować nowe rozwiązania. Inicjatywa może dotyczyć zarówno rozwiązań szczegółowych, jak i ogólnych. Warto zaznaczyć, że każda inicjatywa, która uzyska wymaganą liczbę głosów poparcia, musi prowadzić do głosowania na drodze referendum. 

W Polsce od lipca 1999 roku obowiązuje ustawa o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. Niestety zawiera ona cały szereg przepisów, które w praktyce bardzo ograniczają możliwość praktycznego jej zastosowania jako skutecznego instrumentu oddolnego wpływania obywateli na kształt polskiego prawodawstwa.

W odróżnieniu od Szwajcarii, forma inicjatywy obywatelskiej funkcjonuje w Polsce na poziomie zmiany ustawy, a nie konstytucji. Inicjatywa ustawodawcza oznacza prawo wniesienia projektu ustawy, czyli zaproponowania nowego rozwiązania kwestii dotychczas nieporuszanych ustawowo lub tzw. nowelizacji istniejącego aktu prawnego, a tym samym rozpoczęcia procesu legislacyjnego. Ciekawe jest jednak, że zgodnie z Konstytucją RP (art. 118) prawo inicjatywy ustawodawczej przynależy przede wszystkim:

  • Prezydentowi RP,
  • Radzie Ministrów,
  • posłom (grupa 15 posłów lub komisja sejmowa),
  • Senatowi (jako cała izba).

Polscy obywatele posiadają również prawo do zgłaszania inicjatywy ustawodawczej. W tym celu należy założyć komitet inicjatywny i zebrać 100 tysięcy podpisów pod projektem ustawy w ciągu 3 miesięcy od powstania komitetu (art. 118, ust. 2 Konstytucji RP). Należy dodać, że podczas wykonywania prawa inicjatywy ustawodawczej, oprócz projektu ustawy, należy dostarczyć również dokument zawierający skutki finansowe jej wykonania.

Zasady etyczne w polityce - przestroga przed jesiennymi wyborami Prof. Mirosław Matyja

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Dziennik Polonijny

Polish Daily News
08-09-2019
ostatnia aktualizacja 08-09-2019, 06:13

Sprawowanie władzy i jej utrzymanie w Polsce kłóci się z zasadami etycznymi, ponieważ sprowadza się do dominacji rządzących nad rządzonymi. Politycy określają poniekąd sami swoje własne wymogi „etyczne” i swój własny kodeks postępowania. Czy jednak krętactwo, matactwa finansowe, nagminnie występujące kłamstwo i korupcje możemy określać mianem etyki albo jej synonimem - moralności? Spójne i utrwalone zasady postępowania, oparte na oddolnej demokracji i jednomandatowych okręgach wyborczych, przyczyniłyby się bez wątpienia do wykrystalizowania się postępowania etycznego, adekwatnego do polskiego społeczeństwa, a więc opartego o wartości chrześcijańskiej. Natomiast ustawa zasadnicza winna stać na straży niezbywalnego prawa do życia, własności oraz współdecydowania obywateli w decyzjach politycznych państwa.

5 lat temu też było za wcześnie

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Józek Kamycki 

 
      Od 2 lutego 2014 roku kiedy to opublikowałem tę notkę: https://www.salon24.pl/u/nikander/565080,tu-o-powage-rzeczypospolitej-chodzi (także na Neon24) upłynęło sporo czasu. Wtedy było za wcześnie. Sprawdziłem. Gdy dzisiaj chcę powtórzyć zawartą tam konstatację:

...Możemy dywagować: jaką ordynacją wyborczą (JOW czy coś innego) mamy namaścić kolejnego pustaka do Sejmu, i na czyich serwerach liczyć głosy. Możemy przytaczać argumenty nad wyższością systemu prezydenckiego nad parlamentarno-gabinetowym i odwrotnie. Możemy się zadyskutować do ostatniego Polaka. Ale czy to ma sens?...”

Koszary Konfederatów

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
 Józef Kamycki
 
Witam po dłuższej przerwie.

Czym się ostatnio zajmowałem. Nie, nie winnicą - ta zarosłą po pachy. To co widać jest w kiepskiej jakości więc

 

zerknijcie tu:

 

koreus.vot.pl

 

 znajdziecie tam to co widać na budowie koszar dla konfederatów. Jakiś czas temu doszliśmy do wniosku, że  współczesnych wojen nie można prowadzić zbierając narwańców po lasach. Trzeba mieć i plac apelowy, i łaczność i kancelarię i pomieszczenia dla rekruta i kasyno dla kadry, a także strzelnicę i inne zabawki.

Murarze i cieśle zeszli z budowy. W takim stanie przekazuję aplikację specjalistom informatykom i grafikom komputerowym, aby porobili stosowne instalacji, położyli tynki i sztukaterie.

Zerknijcie za nasze bramy  - i jeśli sie Wam uda - zarejestrujcie się. Na razie anonimowo. Na ujawnienie nazwisk przyjdzie czas. Musimy policzyć tych co poszli by w ogień za sprawę, a o sprawie napisałem pod linkiem MISJA.

Do końca czerwca portal powinien lśnić. Teraz to bezpiecznie jest w urżędzie werbunkowym i pomieszczeniach dla rekruta. Bez obawy: deski Wam mna głowy nie spadną.

Pozdrawiam i zapraszam

Nasze fora

Forum organizacyjne KOREUS
www.forum.koreus.pl
Forum związane z propagowaniem  ideii demokracji bezpośredniej
www.dblublin.fora.pl
Forum inicjujące idee współpracy sieciowej, platformy komunikacji poziomej między różnymi organizacjami
www.forum.zmieniaj.pl

 

Q

Prosimy o wsparcie finansowe na nasze działania.

Opracowujemy wiele różnych aspektów reform ustrojowych, działamy szeroko i w różnych sektorach państwowości.Potrzebni nam eksperci, staramy się organizować lokalne, regionalne imprezy edukacyjno, konsultacyjne, staramy się krzewić świadomość i potrzebę zmian. Organizujemy się w strukturach płaskich, bez liderów, "wiedzących lepiej", potencjalnych przewodników stada w wilczej skórze. Działamy w koncepcji działań współpracy i kooperacji, opierając nasze opracowania na współnym opracowywaniu wynikowych ustaleń przez powszechne uzgodnienia. Walczymy o lepszą Polskę, lepszy Świat. Nie wszytsko da się zrobić działaniami społecznymi i wolontariatem. Jakość kosztuje, a na byle jakość nie możemy sobie pozwolić. Dlatego jeśli i Ty chciałbyś dołożyć małą cegiełkę do lepszego jutra, wesprzyj nas swoimi działaniami lub jakąkolwiek darowizną. Zapewniamy, że nie będą to pieniądze wyrzucone w błoto. Każda złotówka przeznaczona będzie na cele aktywnych działań w kierunku przygotowania i wdrożenia opracowywanych przez nasze zespoły Reform Ustrojowych

  Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych
ul. Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin
numer konta : NRB (IBAN): PL60160014621831993410000001 
dla wpłat krajowych: NRB : 60160014621831993410000001
BIC/SWIFT : PPABPLPK
bank: BGŻ BNP PARIBAS S.A.
ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Newsletter

Dołącz do naszego biuletynu i otrzymaj bieżące informacje o naszych działaniach

Wyślij

Kontakt

email : biuro[at]koreus.pl
Przedstawiciel : Andrzej Jędrzejewski - tel. 513 989 601
siedziba: 20-068 Lublin, ul. Leszczyńskiego 23