slide 1

Konsolidowanie działań organizacji i ugrupowań przez aktywację projektu WSW

Roman Klimczyk włącz .

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W roku 2016 podczas ważnego spotkania inicjującego współpracę organizacji społeczno reformatorskich wśród których znalazł się między innymi Koreus, ustaliliśmy pewne propozycje wspólnych działań uwzględniające zdiagnozowane przyczyny problemów współpracy pomiedzy organizacjami i przyczyny rozpadu różnych koalicji, federacji, klubów i innych form współpracy między różnymi ugrupowaniami. Spotkanie które odbyło się 16 kwietnia 2016 roku stanowiło krok milowy w kierunku budowania nopwych zasad współpracy i współdziałania, więcej o tym  w artykule "Inicjatywa Współpracy Sieciowej". Problem ten to w zdecydowanej większości działania liderów i ich postępowanie i zachowanie które wynika według naszej oceny z problemu ego. Problem ten powoduje że torpedowane są przez liderów ugrupowań różne formy współpracy w zasadzie każda taka próba wspólnych działań rozbija się o narzucanie innej stronie swojej racji i zdania, bez chęci przyjęcia jakiegoś konsensusu i ustalenia na drodze negocjacji stanowiska uzgodnionego. W innym ujęciu przedstawione jest to tu: "Wielobiegunowa Sieć Współpracy".

Ta niechęć do próby znalezienia wspólnych stanowisk i przyjęcia na drodze negocjacji wspólnego krztałtu działań najczęściej jest właśnie przyczyną rozbicia i braku zgody. To były główne przyczyny powstania projektu który wtedy określiliśmy mianem Wielobiegunowa Sieć współpracy. Model ten umożliwiał wyizolowanie problemu ego przywódcóa i określał w pełni demokratyczne formy podejmowania decyzji przez poszczególne organnizacje i uzgadnianie ich w formule demokratycznej, w oparciu o system głosowania preferencyjnego. Rozwiązanie to zostało opisane dokładniej w artykule "Zasady Współpracy Sieciowej".

Projekt dojrzewał i konsolidował się, podjeliśmy drobne próby jego wdrożenia, ale brakło nam rozwiązań technicznych i potencjału wdrożeniowego, sam projekt został przytłoczony innymi wydarzeniami i projektami które zostały wyżej ustawione w hierarchi ważności. Analizując jednak sytuację na rynku polityczno-wyborczym w związku ze zbliżającycmi się wyborami do Parlamentu UE w roku 2019, postanowiliśmy ten tak ważny projekt zreanimować i wdrożyć , aby zaproponować wszystkim uczestnikom walki o Polske i rolę Suwerena w procesie zarządzania Państwem konkretny realny, akceptowalny projekt, który spowodował by reprezenatywne działania przedstawicieli w sejmie i Senacie, a tym samym zarządzanie Państwem zgodnie z wolą suwerena, jakim jest Naród.

Opracowania założeń realizacyjnych projektu podjął się nasz kolega Jarosław Utrata i przedstawił go w propozycji , która obecnie jest w fazie procesu uszczegółowiania i zatwierdzania do realizacji. Aby zrealizować ten projekt zreformować będziemyy musieli reguły i zasady funkcjonowania naszego stowarzyszenia Koreus, aby w pierwszej kolejności właśnie w naszej reformatorskiej grupie wdrożyć te zasady i przygotować reguły działań i podejmowania decyzji w oparciu o mechanizmy zgodne z tym własnie modelem WSW (Wielostronnej Sieci Współpracy). Projekt skierowany jest głównie jako model wprowadzający i normujący zasady współpracy różnych organizacji i nie wiążący poglądów tych organizacji ani ich narzucający. Każda oraganizacja ma prawo do własnego zdania i poglądów, i każda z nich może zaproponować swoje pomysły i wizje. Jeśli spotkają się one z przychylnym przyjęciem w oparciu o procesy deliberacji i decyzji, każdy pomysł, propozycja trafiać ma na "wokandę" ciała wybranego do deliberacji takiej propozycji w pełnej transparentności, ale podejmowanie decyzji będzie domeną wszystkich uczestników, na podstawie bezpośredniego głosowania opartego o zasadę głosowania preferencyjnego.

Propozycja projektu jest przedstawiona pod adresem : "Wielostronna Sieć Współpracy" i w oparciu o aktywację Grupy Realizacyjnej zamierzamy wdrożyć ten projekt do realizacji, zakładając że głównym beneficjentem jego będą wszelkie organizacje i ugrupowania, a sam projekt ma zapewnić nie tylko konsolidację i współdziałania na najniższym szczeblu tych działań, na poziomie wszystkich zainteresowanych uczestników procesu dyskusyjno-decyzyjnego..

Powstaje obecnie Grupa Realizacyjna, której zadaniem będzie koordynacja działań i w tej pierwszej fazie opracowanie osi czasu z wyznaczonymi celami cząstkowymi, zaplanowanie ddziałań na najbliższe terminy, rozdział zadań, przygotowanie listy zadań do wykonania i opracowanie metod i sposobów optymalnego ich wykonania. Będzie to wymagało opracowania całego szeregu propozychi regulaminów i zasad działania organizacji, sposobów komunikacji i wymiany informacji, kontrolowania realizacji zadań zleconych poszczególnym uczestnikom działań, nadzór nad zgodnością statutowych, lub wyznaczonych celów strategicznych.

Aby projekt nie budził niezdrowych emocji, wdrożyć będziemy się starali docelowo model konsultacyjny z grupą uczesników tego projektu, tak aby działania Grupy Realizacyjnej były poddane procesowi wspólnych ustaleń i uzgodnień. Kwestie szczegółowe będą elementem ustaleń GR aby zapewnić zgodność z wyznaczonymi celami.

Zapraszamy do współpracy i współdziałania na tym poziomie organizacyjnym, szczególnie osoby które miały/mają doświadczenie z wdrażaniem Demokracji Bezpośredniej i którym bliskie są koncepcje oddolnego realnego wpływu obywateli na proces kreowania prawa i możliwość wpływania na kształt i zasady funkcjonowania państwa przez suwerena jakim jest Naród. Projekt zakłada nie tylko działania na poziomie naszego kraju, ale również nawiązanie współpracy na poziomie współpracy międzynarodowej, rozszerzając w tym zakresie wspłpracę z organizacjami realizującymi podobne projekty w innych krajach. Współpraca w tym zakresie jest w  toku i nie zaprzeczalnie są to motywujące bardzo ustalenia i kontakty o dużym zróżnicowaniu tematycznym - od wymiany koncepcji ideologicznych, po współpracę na poziomie opracowywania narzędzi do e-votingu..

I Ty możesz dołączyć do nas jako partner i wziąć kreatywny udział w tym projekie, szczególnie jeśłi posiadfdasz doświadczenie organizacyjne, wiesz co to logistyka i zarządzanie projektem, masz koncepcję i pomysły na realizację wyzwań jakie ten projekt wnosi.

Zapraszamy też przede wszystkim wszystkie zainteresowana organizacje do udziału w opracowywanej przez nas Wiuelostronnej Sieci Współpracy. Zapewniamy zasady zapewniające równe traktowanie, i równe prawa, rozumiejące że to jest jedyna droga do skutecznych działań reformatorskich, które przełożyć się mogą na bardzo duże zmiany systemowe.

Roman Klimczyk                                                

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Newsletter

Dołącz do naszego biuletynu i otrzymaj bieżące informacje o naszych działaniach

Wyślij

Kontakt

email : biuro[at]koreus.pl
Przedstawiciel : Andrzej Jędrzejewski - tel. 513 989 601
siedziba: 20-068 Lublin, ul. Leszczyńskiego 23