slide 1

Region lubelski - prekursor modelu gospodarki rolno-spożywczo-prozdrowotnej?

Roman Klimczyk włącz .

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

DSC03282 miniaturaCzy region lubelski może byc pionierem we wdrożeniu nowego modelu gospodarki rolno-spożywczo-prozdrowotnej?

Jest to pierwsza przestrzeń Wielobiegunowej Sieci Współpracy, projektu Stowarzyszenia KOREUS, mający na celu zmianę modelu gospodarki regionalnej województwa Lubelskiego w zakresie rolno-spożywczo-zdrowotnym.

W dniu 18.05.2019 roku w Lublinie, Konfederaci w składzie Jarek Utrata, Roman Klimczyk, Staszek Duszak i Andrzej Jędrzejewski zorganizowali debatę z udziałem przedstawicieli samorządu terytorialnego, przedstawicieli województwa jak również przedstawicieli lokalnej przedsiębiorczości i usług oraz przedstawicieli lokalnych grup działania na temat możliwości wzrostu dochodowości gospodarki rolno- spożywczej województwa lubelskiego w oparciu o nowy model działań związany z koncepcjami rozbusdowy kierunków pro ekologicznych i pro zdrowotnych z wykorzystaniem głównie sektorów roplno spożywczych. Województwo lubelskie ma szczególnie duży potencjał w tym zakresie ze względu na zarówno historyczne walory i stan rozwoju rolnictwa na tym terenie. Dodatkowo ważne są doświadczenia tego regionu w produkcji wyrobów ziołoleczniczych i potencjału w ekologicznych uprawach. Niemniej przedstawione wyniki pobieżnych badań statystycznych nie napawają radością - według ocen danych statystycznych w ciągu ostatnich lat zwiększyło się znacząco zużycie chemicznych środków ochrony roślin, co na pewno przekłada sie na pogorszenie proporcji upraw ekologicznych w stosunku do wielkoprzemysłowych upraw opartych na chemizacji.

Właśnie zmiana tych kierunków działań, odtworzenie potencjału zdrowego, ekologicznego źródła żywniości, propozycje przekierowania zasad planowania technologii rolno-spożywczej było głównym mottem tego spotkania. Przedstawiona analiza sytuacji obecnej oraz perspektyw w tych branżach spotkała się z gorącym odbiorem i dużym zainteresowaniem.

Zrzut ekranu 2019 05 25 12.35.50

 Referat wygłosił nasz kolego Jarosław Utrata, wskazując nie tylko ocebnę sytuacji, ale również precyzyjne i jasno wyrażone konkretne propozycje umożliwiające zmianę i przejście do działań które mogą być motorem napędowym województwa w zakresie polityki rolno-spożywczej.

Dane pozyskane z różnych źródeł wykazały że środki na rozwój regionu pozyskane w ostatnich latach przeniosły się w zaledwie kikunasto-procentowych przychodach w stosunku do poniesionych nakładów. Świadczy to o ewidentnych błędach w zarówno w założeniach projektów jak i w ich realizacji, wskazując że działania dotychczasowe były źle zaplanowane i zrealizowane. Podstawowa logika wskazuje że inwestycje takie powinny doprowadzić nie tylko do zwrotu poniesionych nakładów, ale i też wygenerować zyski,  szczególnie że minęło już kilka lat od ich wdrożenia.

Szczególne ździwienie i wręcz oburzenie wywołała informacja o odpływie młodych ludzi szczególnie po szkołach rolniczych, tym bardziej że inspiracją do emigracji absolwentów szkół stały się organizowane przez szkołę praktyki m.in. w Hiszpanii. Jest oczywistym, że młodzi ludzie decydują się na pozostanie za granicą. Oczywiście koszty edukacji i wychowania ponosi całe społeczeństwo. Nie zrozumiały jest brak reakcji samorządów nadzorujących działalność szkół..

Brak jest wyraźnych mechanizmów promowania lokalnych i regionalnych produktów, zamiera tradycyjne rolnictwo, czy też tradycyjne wyroby z których słynęły różne regiony naszego kraju. Jak widać obok, sytuacja taka zupełnie inaczej wygląda w innych europejskich krajach.

 

 

 

                

 

 

Komplementarny plan wykorzystania potencjału uzdrowiskowego, produkcji ziół i inicjatywy organizacji formuły zdrowotnych sanatoriów dla przeprowadzania kuracji w oparciu o elementy medycyny naturalnej i opartej głównie na zdrowej żywności, oczyszczaniu i elementach profilaktyki zdrowotnej zdobywają coraz więcej zwolenników i jest to ogromny potencjał rozwojowy. Coraz więcej inicjatyw tego typu spotykamy na co dzień, od organizowania wypraw głodówkowych, oczyszczających, odchudzających o dużym potencjale wspierania leczenia ciężkich chorób przewlekłych, z którymi medycyna akademicka kompletnie sobie nie radzi. Region ten ma szczególnie duży potencjał w tym zakresie, począwszy elementów zdrowej żywności ekologicznej pozyskiwanej lokalnie, ogromnego potencjału w zakresie upraw ziół, jak również dziko rosnących źródeł zaopatrzenia w ten surowiec. Jest też istniejąca baza sanatoryjno wypoczynkowa, która też jest zawarta w przedstawionym projekcie jako ważny element jego realizacji.

Realizacja działań pro zdrowotnych opartych na koncepcji całościowego holistycznego podejścia do kwestii zdrowia zdobywa sobie coraz większe uznanie i spotyka się z coraz większym zainteresowaniem społeczeństwa. Tym bardziej że jest wiele sygnałów o skuteczności i jakości leczniczej takich działań.

 

 

 Zrzut ekranu 2019 05 25 12.36.31

Spotkanie spotkało się z dużym zainteresowanie wszystkich obecnych, co determinuje nas do kontynuacji tego projektu o elementy budowy sieci wzajemnych powiązań w ramach konglomeratów, klastrów, bazy dystrybucji oraz utworzenia specjalnego znaku jakości regionalnego produktu. Rozpoczynamy budowę oddolnej inicjatywy gospodarczo społecznej na terenie województwa lubelskiego, tym bardziej iz samorząd jest pozytywnie nastawiony ta takie działania.

Chcemy uczestniczyć w planowaniu strategii rozwoju województwa lubelskiego jako moderujący czynnik społeczny co jest uregulowane stosownymi normami prawnymi - załącznik do Uchwały Nr Iv /96/2019 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 11.03.2019 w punkcie 6 -Tryb aktualizacji SRWL, gdzie miedzy innymi wyraźnie zapisane jest iż:

"W trakcie prac nad Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku niezbędne będzie nawiązanie współpracy z interesariuszami – podmiotami i instytucjami zewnętrznymi, w tym określonymi w art. 12 ustawy o samorządzie województwa. Interesariusze będą mieli możliwość udziału, bezpośredniego konsultowania zapisów i decyzji uwzględnianych podczas prac nad opracowaniem Strategii, a także współpracy na zasadzie wsparcia merytorycznego w bieżących pracach. Planowana współpraca będzie prowadzona m.in. poprzez organizację spotkań, konferencji w ramach konsultacji, umieszczanie informacji oraz projektu zaktualizowanej Strategii na stronie internetowej Urzędu.
Respektując zasadę partnerstwa i współpracy oraz zgodnie z wymogami ustawowymi zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne i procedura udziału społeczeństwa"

 

 

 Szczególnie duże zainteresowanie wzbudził przedstawiony projekt zastosowania modelu narzędzi planowania strategicznego BSC, umożliwiający planowanie, nadzór, kontrolę i szybkie reakcje na różne sygnały podczas realizacji projektu. Monitorowane są dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania niemal wszystkie parametry realizowanych zadań, wykazując jego słabe strony wymagające reakcji, braki realizacyjne różnych wątków funkcjonowania i stały wgląd w czasie rzeczywistym na całokształt realizowanych działań. Dzięki swym założeniom funkcjonalnym  umożliwia wykrycie i skorygowanie błędów, zanim efekty ich działania wpłyną negatywnie na cały projekt. Ta nowatorska metoda daje gwarancję najbardziej optymalnych działań i zminimalizowania ryzyka niepowodzenia. Jednocześnie szybki przepływ informacji i analiza stanu projektu w czasie rzeczywistym umożliwi optymalne zarządzanie uwypuklając działania o największym efekcie, ograniczając te, które mogły by wpłynąć na jego osłabienie. Dodatkowym atutem jest możliwość korygowania założeń projektu w zmieniających się uwarunkowaniach zewnętrznych - np. zmiany przepisów, zasad, składowych zmiennych, czy ludzkich.

 

 

Zrzut ekranu 2019 05 25 12.37.29

System ten jest szeroko wykorzystywany m.in w Stanach Zjednoczonych, znacząco podnosząc wydajność i skuteczność realizacyjną różnych lokalnych projektów jednostek które można określić jako odpowiednik polskich, samorządowych. Efektem jest znacznie lepsze wykorzystanie potencjału i środków i ograniczenie kosztów wynikłych z zakłóceń funkcjonowania jednostkowych elementów.

Jest to w pełni nowoczesny system zarządzania i nadzoru wykonawczego nad zaplanowanymi działaniami i każda jednostka samorządowa powinna opierać działania w oparciu o takie właśnie rozwiązania. .

 

 

Ten system sterowania procesami może mieć dużo szersze zastosowanie, umożliwiając optymalne realizację i sterowanie różnych projektów wymagających koordynacji i współdziałania.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Newsletter

Dołącz do naszego biuletynu i otrzymaj bieżące informacje o naszych działaniach

Wyślij

Kontakt

email : biuro[at]koreus.pl
Przedstawiciel : Andrzej Jędrzejewski - tel. 513 989 601
siedziba: 20-068 Lublin, ul. Leszczyńskiego 23