slide 1

Inicjatywa opracowania założeń modelu energetycznego rozwoju kraju

Roman Klimczyk włącz .

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Zainspirowany wykładem W którym uczestniczyłem w dniu 31 maja 2019 (na targach Chna Expo w Centrum Targowym Ptak Expo w Warszawie),  którego tematyka dotyczyła elektromobilności i wizjonerskich metod pozyskiwania energii, postanowiłem zainicjować tematyczny projekt opracowania modelu rozwoju sektora energetycznego, upatrując w tym sektorze dużego poziomu ważności i wpływu na globalną sytuację gospodarki. Przedstawiłem pokrótce prelegentom : Michałowi Bar oraz panu Rafałowi Czaja założenia działań Konfederacji, wskazując potrzebę rozszerzenia kwestii reform w wielu sektorach gospodarki, przybliżając założenia filarów, jakie wytypowaliśmy do przygotowania modelowych zasad reform. Przedstawiona koncepcja i propozycja współpracy w tym zakresie tematycznym spotkała się z dużym zainteresowaniem. Wymieniliśmy się kontaktami i ustaliliśmy dalsze działania, głównie oparte na uzupełnieniu oczekiwań i przedstawienia założeń dalszych działań. Zarówno model działań jak i sposób funkcjonowania ewentualnej grupy realizacyjnej związanej z taką formą przygotowania modelu rozwojowego, czy też reformatorskiego wymaga oczywiście jeszcze precyzyjnego opracowania, ale chciałbym aby powstał pewien wzorzec działań i zestaw reguł związany z inicjowaniem tego typu działań związanych z inicjowaniem tematycznych koncepcji reform sektorowych.

 

  Poruszano wiele ciekawych tematów dotyczący pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł, omawiano wiele ciekawych kwestii dotyczących analizy i rozkładu źródeł energii odnawialnych, ich wad i zalet oraz zwrócono uwagę na potrzeby dywersyfikacji źródeł energii wynikający z niestabilności niektórych form pozyskiwania energii w odniesieniu do ich zmiennej wydajności zależnej od czynników zmian dziennych czy też warunków klimatycznych. Zależy to oczywiście z jakiego typu  technologii produkcji energii mamy doczynienia. Wynika stąd potrzeba zachowania obecnych technologii i jednocześnie rozwijania technologii pozyskiwania energii ze źródeł naturalnych. 

Nowej formuły wymaga też planowanie sektora energetycznego i mieliśmy tu zgodność poglądów, że sektor ten nie powinien rozwijać się w oparciu o z centralizowane, duże obiekty energetyczne, ale w oparciu lokalne elektrownie do 200MW, zasilające w ujęciu sieciowym różne regiony w bardziej lokalnym ujęciu. Daje to nie tylko dużo większe bezpieczeństwo energetyczne, ale i większą niezależność i odporność na potencjalne zagrożenia. Rozwiązania takie generują też znacznie mniejsze straty energii związane z przesyłem. Takie straty są znaczące przy koncepcjach budowy elektrowni jądrowej i związanej z tym  potrzeby transportowania energii przez długie linie przesyłowe (z czym właśnie wiążą się duże straty związane z oporami instalacji sieci przesyłowej). Aby zmniejszyć te straty dokonuje się transformacji energii na wysokie napięcia i po przesłaniu jej, ponownie w stacjach transformatorowych dokonuje się jej przekształcenia na napięcie dostępne w sieci zasilającej, ale takie działania zawsze obarczone są też stratami energii. Rozwiązania opierające się na centralizacji wytwarzania energii i zakładające jej przesył na duże odległości (często ponad kilkaset kilometrów) są w założeniach błędne, szczególnie że nie jest to uwarunkowane technologią i źródłami energii już istniejącymi (np. tamy i elektrownie wodne w Egipcie związane z geograficznymi cechami terenu). Tym bardziej że wskazano na istnienie nowoczesnych technologii pozyskiwania tej energii z węgla, nie powodujące zanieczyszczenia środowiska i ograniczające znacząco emisję dwutlenku węgla do atmosfery.

Debata z udziałem m.in.: Jarosława Wiśniewskiego – Z-ca Dyrektora, Departament Gospodarki Ziemią, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dr Sebastiana Bykucia – Kierownika ds. Naukowych, KEZO - Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk i obejmie takie zagadnienia jak:

  • słońce, wiatr, woda – od wizji do wdrożeń
  •  „zielona elektromobilność” -  spojrzenie na elektromobilność w ujęci potrzeb lokalnych
  • odpad czy paliwo - jak wykorzystać energetycznie potencjał obszarów rolnych
  • efektywność energetyczna - paliwo przyszłości

Wspomniałem tu o działaniach Krzysztofa Tytko i problemów kopalni Krupiński, oraz projektom związanych z technologiami zgazowania węgla już pod ziemią i wykorzystania go w formie gazu w procesach pozyskiwania energii. Zdziwienie moje wzbudził fakt, że działania grupy tematycznej związanej z działaniami Krzysztofa Tytko nie była znana moim rozmówcom, mimo dużej zbieżności w działaniach i poglądach.

Wśród wykładowców i prelegentów były osoby związane z tą dziedziną gospodarki, z wypowiedzi ich wynikało że działają w formie lobbowania w kręgach władz, usiłując wpłynąć na nowy model przemysłu energetycznego. Przedstawiono zaproszenie na planowaną konferencję poświęconą transformacji energetycznej, która odbyć ma się w Warszawie w dniu 19 czerwca 2019 roku. Więcej informacji na temat tych inicjatyw możemy znaleźć na stronkach:

www.transformacjaenergetyczna.pl

www.stowarzyszenie-zmijewski.pl

Ponieważ działania te poruszają zbieżne  elementy z celami statutowymi Konfederacji, naturalnym wydaje mi się , aby w ramach tworzenia struktur WSW komasować te działania i nadać im cech działań skoordynowanych i wspólnych.

 

 

 

 

materiał wewnętrzny, do wykorzystania wewnątrz organizacyjnego.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Newsletter

Dołącz do naszego biuletynu i otrzymaj bieżące informacje o naszych działaniach

Wyślij

Kontakt

email : biuro[at]koreus.pl
Przedstawiciel : Andrzej Jędrzejewski - tel. 513 989 601
siedziba: 20-068 Lublin, ul. Leszczyńskiego 23