slide 1

Administrowanie kooperatywą spożywczą

Andrzej Jędrzejewski włącz .

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

LewandowskiKrzysztofKrzysztof Lewandowski

 

Administrator (Admin) kooperatywy spożywczej to podstawowe jej ogniwo. Jest on zwykle inicjatorem grupowych, bezpośrednich dostaw lokalnie produkowanej żywności, a następnie koordynatorem akcji ciągłej kooperatywy spożywczej.

 
Co do zasady, Admin nie musi reprezentować żadnej firmy czy organizacji. Ważne natomiast, aby dysponował lokalem odpowiednim do założenia kooperatywy, najlepiej własnym lub użyczonym bezpłatnie przez gminę, organizację pozarządową lub lokalną firmę, działającą w obszarze społecznie odpowiedzialnego biznesu.
 
Wsparcie lokalnej kooperatywy poprzez bezpłatne udostępnienie jej lokalu, służącego miejscowym rolnikom oraz konsumentom, to dobry kierunek pielęgnowania społecznej odpowiedzialności biznesu przez zamożniejszą część społeczeństwa. Odnosi się to zwłaszcza do właścicieli większych firm działających na danym terenie, którzy koszty wynajęcia pomieszczeń dla huba lokalnej kooperatywy spożywczej mogą wykorzystywać w celu promowania własnej marki.
 
Także proekologicznie zorientowani wójtowie i burmistrzowie powinni być zainteresowani powstawaniem na ich terenach kooperatyw spożywczych, które są szansą na rozwój rynku dla lokalnego rolnictwa i drobnego przetwórstwa żywności, a także na odrodzenie przedsiębiorczości Polaków, którzy tą drogą są w stanie tworzyć własne rynki zbytu dla żywności wysokiej jakości, sprzedawanej w zamkniętych kręgach, po atrakcyjnych cenach.
 
Prócz lokalu, Admin powinien dysponować oprogramowaniem, które wyręczy go w żmudnych czynnościach, związanych z rozliczaniem zakupów i sprzedażą. W wielkich korporacjach zadanie rozliczania transakcji powierza się drogim i rozbudowanym systemom, w rodzaju SAP,  które znacznie ograniczają liczbę personelu administracyjnego, lecz generują znaczne koszty w postaci wartości niematerialnych i prawnych.
 
Koszty te można sprowadzić do minimum, gdy dysponuje się automatycznym systemem rozliczeń, jaki zamierzamy wdrożyć w najbliższych miesiącach, najpierw testowo, w warszawskiej kooperatywie spożywczej MNIAM, a następnie w innych kooperatywach o podobnym profilu.
 
Docelowo system taki powinno finansować i rozprowadzać nieodpłatnie Ministerstwo Rolnictwa, a limit rocznych nieopodatkowanych obrotów rolnika powinien zostać podwyższony do co najmniej 150 tys. złotych, tak aby prócz środków na utrzymanie własnej rodziny, miał on środki także na edukację i inwestycje.
 
Admin zajmuje się przyjmowaniem do kooperatywy nowych członków, ich szkoleniem w zakresie posługiwania się oprogramowaniem mobilnym, nadzorem nad bazami danych, wyznaczaniem dyżurów, rozpatrywaniem reklamacji i nadzorem nad pracą maklerów.
 
Kręgi kooperatyw spożywczych przyjmują nowych członków do momentu osiągnięcia górnego limitu, który kształtuje się różnie, w zależności od przepustowości lokalu. Limit ten wynosi z reguły 150-200 członków. Gdy są dalsi chętni, zaleca się tworzenie nowej kooperatywy, z nowym Adminem, w odrębnym lokalu.
 
Początkiem kooperatywy jest zawsze lokal. Pomoc władz samorządowych lub społecznie odpowiedzialnego biznesu w jego bezpłatnym lub tanim udostępnieniu jest nieoceniona. Kooperatywy powinny jej oczekiwać zwłaszcza od osób deklarujących się jako dbających o miejscowy rozwój gospodarczy.
 
Admin jest zwykle wynagradzany za swoją pracę z budżetu organizacji lub samorządu, które nadzorują działalność kooperatywy. Może być też wynagradzany rabatem na produkty kupowane w kooperatywie, zależnym od obrotu, naliczanym automatycznie, w momencie płatności dokonywanej przez Konsumenta.
 
Kooperatywa spożywcza to gospodarka w mikroskali. Wyposażenie jej w nowoczesne narzędzie organizacyjne i administracyjne oraz pokazanie ludziom, że to narzędzie działa i przynosi wymierne korzyści rolnikom i całemu społeczeństwu, to pierwszy krok w stronę odzyskiwania suwerenności handlowej. 
 
Każdy członek kooperatywy to kilkaset złotych miesięcznie zmniejszonych wpływów do kieszeni Goliata. To stopniowe przejmowanie rynku, który powinien być naszym rynkiem.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Newsletter

Dołącz do naszego biuletynu i otrzymaj bieżące informacje o naszych działaniach

Wyślij

Kontakt

email : biuro[at]koreus.pl
Przedstawiciel : Andrzej Jędrzejewski - tel. 513 989 601
siedziba: 20-068 Lublin, ul. Leszczyńskiego 23