slide 1

Od salariatu do prekariatu pobożnie

Andrzej Jędrzejewski włącz .

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Jozef Kamycki ps nikanderJózek Kamycki

 Rzecz dotyczy - tak naprawdę - utajonego sporu pomiędzy Leonem XIII a Piusem XI. Ten spór musimy rozstrzygnąć tera , bez względu na to czy na świeckim czy na religijnym gruncie.

Encyklopedycznie:

Salariat- warstwa społeczna, którą stanowią pracownicy, głównie umysłowi, pobierający pensję

Prekariat - to kategoria lub klasa społeczna charakteryzująca się tym, że aktualne miejsce zatrudnienia jest niepewne, nie są objęci żadnymi systemami świadczeń socjalnych oraz wykonują pracę za niskie płace lub ich dochody są niestabilne.

     Ten "tygiel" do ucierania polskiej doktryny gospodarczej już działa https://koreus.vot.pl  Wchodzi tam średnio 40 osób dziennie, co mnie całkowicie zadowala jak na początek. Ćwiczymy pracę z postulatami w Radzie Programowej według instrukcji podanej tutaj: http://koreus.vot.pl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBOZz09IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--dd06243061a57e8236bf73990431c054171059e3/Instrukcja%20praca%20z%20postulatami.pdf?disposition=broszurka  Druga i chyba ostatnia sprawajaka mi pozostała na tym ziemskim padoleto zorganizowanie konferencjint.“Partnerski model stosunków przemysłowych w świetle sacrum i profanum” którą zapowiadam tutaj:http://koreus.vot.pl/sejmiks/1

    Powiem tak: solidnie wziąłem się za przestudiowaniefundamentalnych encyklik traktujących o kwestii robotniczej, i nie czytam już ich z wypiekami na twarzy jak to robiłem 40, lat temu, ale z pewnym dystansem.

Z tych to względów wysyłam wam fragment encykliki PIUS'a XI QUADRAGESIMO ANNO

„O ODNOWIENIU USTROJU SPOŁECZNEGO I O UDOSKONALENIU GO WEDŁUG NORMY PRAWA EWANGELII W 40 ROCZNICĘ ENCYKLIKI RERUM NOVARUM” aby wejść w istotę problemu.

Rzecz dotyczy -tak naprawdę - utajonego sporu pomiędzy Leonem XIII a Piusem XI. Ten spór musimy rozstrzygnąćtera, bez względuna toczy na świeckim czy na religijnym gruncie.

Czytamy:

Salariat nie jest sam w sobie niesprawiedliwym

64. A więc, najpierw - niedorzecznością jest utrzymywać, że umowa o najem pracy jest sama w sobie niesprawiedliwa i że w jej miejsce wprowadzić należy umowę spółkową. Zdanie to uwłacza czci Naszego Poprzednika, który w swej encyklice nie tylko stoi na gruncie "salariatu", ale i bardzo obszernie zajmuję się poddaniem go zasadom sprawiedliwości. (Tu Pius XI oddaje czołobitnie pokłon swojemu poprzednikowi)

65. Jednakowoż ze względu na obecne stosunki społeczne uważamy za bardzo wskazane, by umowa o najem pracy była w granicach możliwości uzupełniana umową spółkową, co już w różnych formach zaczęto praktykować z niemałym pożytkiem tak pracowników, jak właścicieli. W taki to sposób robotnicy i urzędnicy otrzymują udział we własności lub zarządzie przedsiębiorstwa, albo też w jakiś sposób uczestniczą w jego zyskach.(A tu pisze co naprawdę myśli obserwując dokonania Mariana Wieleżyńskiego)

66. Co się tyczy zagadnienia sprawiedliwej płacy, to trzeba je zbadać, nie z jednego punktu widzenia, ale z wielu. Trafnie to wyraził Leon XIII w słowach: "wiele trzeba wziąć pod uwagę względów, żeby ustalić słuszną płacę" ( 39).

67. Tymi słowy osądził Papież lekkomyślność tych, którzy sądzą, że to bardzo poważne zagadnienie da się rozwiązać lekko przez zastosowanie jednej jakiejś zasady lub formuły, i to jeszcze dalekiej od prawdy.

68. Z gruntu bowiem mylą się ci, którzy nie wahają się głosić zasady, że praca taką ma wartość i tak powinna być wynagradzana, jak to określa wartość wytworzonego przez nią owocu i że skutkiem tego wynajmujący swą pracę ma prawo żądać wszystkiego, co jest wytworem tej pracy. Jak dalece zasada ta mija się z prawdą, wynika już z tego, cośmy powiedzieli o kapitale i pracy.

Koniec cytatu

Teraz już wiemy, że „poddanie płacy zasadom sprawiedliwości” ,jak każde pobożne życzenie, jest awykonalne. Jeśli byłoby to możliwe to dawno byłoby zrobione. W dobitny sposób zwracał na to uwagę JPII Oswald Von Nell Breuning co w konsekwencji doprowadziło do zamrożenia stosunków pomiędzy episkopatem niemieckim a Watykanem.Pisze o tym Maciej Hułas w księżce „Kapitał ujarzmiony”

Zwraca się do wszystkich konfederatów.

    Nie miejcie mi za złe że podnoszęi upubliczniam ten spór, bo nijak nie mogę zgodzić się z głoszona przez JPII doktryną głoszącą, że pracodawca może być dobry dla pracobiorcy jeśli będzie miał taki kaprys. Jest to przejawem kompletnego zażydzenia obecnego kościoła katolickiego i braku paliwa ideologicznego dla partii chadeckich- kompletnie  zdezorientowanych i idących w rozsypkę.

       Jak jeden mąż mamy stanąć przy tym co poniżej,bo jest to polski, oryginalny wkład w rozwój doktryny gospodarczej:

„ 65. Jednakowoż ze względu na obecne stosunki społeczne uważamy za bardzo wskazane, by umowa o najem pracy była w granicach możliwości uzupełniana umową spółkową, co już w różnych formach zaczęto praktykować z niemałym pożytkiem tak pracowników, jak właścicieli. W taki to sposób robotnicy i urzędnicy otrzymują udział we własności lub zarządzie przedsiębiorstwa, albo też w jakiś sposób uczestniczą w jego zyskach.””

     Czy do konferencji dojdzie i kiedy? – nie wiem.O tym zadecyduje anonimowa społeczność. Swoje już zrobiłem a kolekcjonowanie guzów – zwłaszcza od osób zaczadzonych – przestało mnie bawić.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Newsletter

Dołącz do naszego biuletynu i otrzymaj bieżące informacje o naszych działaniach

Wyślij

Kontakt

email : biuro[at]koreus.pl
Przedstawiciel : Andrzej Jędrzejewski - tel. 513 989 601
siedziba: 20-068 Lublin, ul. Leszczyńskiego 23