slide 1

Budowa KWW Suwerenni Uwłaszczeni Zintegrowani

Andrzej Jędrzejewski włącz .

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
AndrzejJedrzejewski3Andrzej Jędrzejewski
 
Od dłuższego czasu Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych buduje podstawy założycielskie do tak zwanego permanentnego komitetu wyborczego wyborców, gdzie program wyborczy opierałby się o postulaty opracowane i przedyskutowane , jakie Koreus od dłuższego czasu aplikował w przestrzeni publicznej. Głównym wykonawcą tej platformy jest nasz Konfederat - Józef Kamycki, który wywołał byt pod nazwą KWW SUI  ( Suwerenni, Uwłaszczeni Zintegrowani). Oczywiście stworzona platforma nie jest doskonała i będzie sukcesywnie polepszana. Każdykto będzie chciał uczestniczyć na tej platformie, zawsze może wnosić swoje sugestie co do poprawy jej funkcjonalności, tak aby w miarę możliwości osiągnęła optimum.
Fajnie przygotował platformę KWW SUI oczywiście drobne poprawki będą wykonywane aby system osiągna optymalną wersję. Ale żeby osiągać optimum potrzeba zaangażowania sporej liczby Sympatyków.
Józek Kamycki piszę: Ten tygiel czyli program KWW SUI, do ucierania polskiej doktryny gospodarczej już działa https://koreus.vot.pl
Druga i chyba ostatnia sprawa to zorganizowanie konferencji “Partnerski model stosunków przemysłowych” w świetle sacrum i profanum”którą zapowiadam tutaj:
Powiem tak: solidnie wziąłem się za przestudiowanie tych encyklik, i nie czytam już ich z wypiekami na twarzy jak to robiłem 40, lat temu ale z pewnym dystansem.
Z tych to względów wysyłam wam fragment encykliki
PIUS XI
ENCYKLIKA
O ODNOWIENIU USTROJU SPOŁECZNEGO
I O UDOSKONALENIU GO WEDŁUG NORMY PRAWA EWANGELII
W 40 ROCZNICĘ ENCYKLIKI RERUM NOVARUM
QUADRAGESIMO ANNO
zagadnieniem z którym powinniśmy się uporać na naszej konferencji.
Rzecz dotyczy właściwie utajonego sporu pomiędzy Leonem XIII a Piusem XI. Ten spór musimy rozstrzygnąć, bez względu czy na świeckim czy na religijnym grunckjie.
Salariat nie jest sam w sobie niesprawiedliwym
64. A więc, najpierw - niedorzecznością jest utrzymywać, że umowa o najem pracy jest sama w sobie niesprawiedliwa i że w jej miejsce wprowadzić należy umowę spółkową. Zdanie to uwłacza czci Naszego Poprzednika, który w swej encyklice nie tylko stoi na gruncie "salariatu", ale i bardzo obszernie zajmuję się poddaniem go zasadom sprawiedliwości. (Tu Pius XI oddaje czołobitnie pokłon swojemu poprzednikowi)
65. Jednakowoż ze względu na obecne stosunki społeczne uważamy za bardzo wskazane, by umowa o najem pracy była w granicach możliwości uzupełniana umową spółkową, co już w różnych formach zaczęto praktykować z niemałym pożytkiem tak pracowników, jak właścicieli. W taki to sposób robotnicy i urzędnicy otrzymują udział we własności lub zarządzie przedsiębiorstwa, albo też w jakiś sposób uczestniczą w jego zyskach. (A tu pisze co myśli obserwując dokonania Mariana Wieleżyńskiego)
66. Co się tyczy zagadnienia sprawiedliwej płacy, to trzeba je zbadać, nie z jednego punktu widzenia, ale z wielu. Trafnie to wyraził Leon XIII w słowach: "wiele trzeba wziąć pod uwagę względów, żeby ustalić słuszną płacę" ( 39).
67. Tymi słowy osądził Papież lekkomyślność tych, którzy sądzą, że to bardzo poważne zagadnienie da się rozwiązać lekko przez zastosowanie jednej jakiejś zasady lub formuły, i to jeszcze dalekiej od prawdy.
68. Z gruntu bowiem mylą się ci, którzy nie wahają się głosić zasady, że praca taką ma wartość i tak powinna być wynagradzana, jak to określa wartość wytworzonego przez nią owocu i że skutkiem tego wynajmujący swą pracę ma prawo żądać wszystkiego, co jest wytworem tej pracy. Jak dalece zasada ta mija się z prawdą, wynika już z tego, cośmy powiedzieli o kapitale i pracy.
Teraz już wiemy, że poddanie płacy zasadom sprawiedliwości jest awykonalne. Jeśli byłoby to możliwe to dawno byłoby zrobione. W dobitny sposób zwracał na to uwagę JPII Oswald Von Nell Breuning co w konsekwencji doprowadziło do zamrozenia stosunków pomiędzy episkopatem niemieckim a Watykanem.
Wiesławie i Ryszardzie. Nie miejcie mi za złe że podnoszę ten problem, bo nijak nie mogę zgodzić się z głoszona przez JPII doktryną głoszącą, że pracodawca może być dobry dla pracobiorcy jeśli będzie miał taki kaprys. Jest to przejawem kompletnego zażydzenia obecnego kościoła katolickiego i braku paliwa ideologicznego dla partii chadeckich.
Jak jeden mąż mamy stanąć przy tym:
65. Jednakowoż ze względu na obecne stosunki społeczne uważamy za bardzo wskazane, by umowa o najem pracy była w granicach możliwości uzupełniana umową spółkową, co już w różnych formach zaczęto praktykować z niemałym pożytkiem tak pracowników, jak właścicieli. W taki to sposób robotnicy i urzędnicy otrzymują udział we własności lub zarządzie przedsiębiorstwa, albo też w jakiś sposób uczestniczą w jego zyskach.
 
Czy do konferencji dojdzie i kiedy w dużej mierze będzie decydować wsparcie finansowe naszych sympatyków bowiem Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych ( w skrócie Koreus) jest stowarzyszeniem zwykłym non profit, który utrzymuje się z darowizn. Dlatego jeśli chcecie wspomóc finansowo tą inicjatywę zapraszam na stronę Konfederacji na Rzecz Reform Ustrojowych, tam u dołu po prawej stronie są narzędzia wsparcia a w stopce adres i numer konta. Jeśli mielibyście życzenie wspomóc to prosiłbym zaznaczać iż jest to cel zorganizowania sejmiku.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Newsletter

Dołącz do naszego biuletynu i otrzymaj bieżące informacje o naszych działaniach

Wyślij

Kontakt

email : biuro[at]koreus.pl
Przedstawiciel : Andrzej Jędrzejewski - tel. 513 989 601
siedziba: 20-068 Lublin, ul. Leszczyńskiego 23