slide 1

Jak wyobrażam sobie Polskę po Resecie

Jan Sposób włącz .

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Jan SposobZgodnie z Naturalnym Porządkiem Rzeczy, co też zapisano w Konstytucji -

 1. Władzę Zwierzchnią sprawuje Naród

 2. Naród jest ukształtowaną historycznie i kulturowo Wspólnotą, zamieszkałą na określonym geograficznie kawałku Ziemi. Do Narodu należą wszelkie dobra naturalne oraz utworzona architektura techniczna.

 3. Władza Zwierzchnia Narodu ustanawia podległe sobie władze, organizujące Państwo, tj.:

  • władzę ustawodawczą (ok. 490 posłów po 10 z 49 województw- wg podziału z 1975 r.; 50 senatorów z nominacji jako Rada Starszych);

  • władzę wykonawczą – Rada Ministrów na czele z Prezydentem oraz 49 urzędów wojewódzkich (likwidacja powiatów, których zadania własne przejmują gminy, a zadania zlecone - urzędy wojewódzkie; likwidacja urzędów marszałkowskich;

  • Prezydent jest również „Strażnikiem Konstytucji”, któremu podlega Trybunał Konstytucyjny;

  • władzę sądowniczą – Prokuratura, Naczelny Sąd Administracyjny, Sąd Najwyższy i pozostałe sądy;

  • władzę finansową – Narodowy Bank Polski, Skarb Państwa;

  • władzę medialną – Media Narodowe

4. Strukturę władzy Zwierzchniej stanowią:

  • samorządy gminne, wyłaniane spośród lokalnych społeczności, na zasadach Demokracji Płynnej;

   • z samorządów gminnych wyłaniani są delegaci do Władzy Zwierzchniej Okręgowej, na zasadach Demokracji Płynnej;

   • spośród delegatów do WZO wyłaniane jest Poselstwo do Parlamentu w ilości ok. 10 osób, zatrudnionych na stałe w Okręgowym Biurze Poselskim. Na obrady Parlamentu posyłanych jest 2-3 posłów, merytorycznie przygotowanych do tematów wynikających z porządku obrad Parlamentu. Procedowanie ustaw musi odbywać się w określonym czasie, umożliwiającym niezbędne konsultacje, uwzględniającym rolę czynnika społecznego;

5. Organami Władzy Zwierzchniej Narodu są:

   • Trybunał Narodowy

   • Najwyższa Izba Kontroli

   • Komisja Wyborcza Suwerena

   • Policja

6. Strukturę administracyjną państwa stanowią:

   • Samorządowe gminy jako podstawowy i jedyny organ samorządowy. Władzę w gminie stanowi Rada Gminy, natomiast administracją gminy zarządza dyrektor urzędu gminy. Tym samym likwiduje się tytuły wójtów, burmistrzów i prezydentów wraz z przypisywanymi sobie rolami i pozycjami w społeczeństwie.

   • Urzędy wojewódzkie stanowią I stopień administracji państwowej, pełniącej służebną rolę wobec gmin (społeczeństwa);

   • II stopień administracji państwowej stanowi Urząd Rady Ministrów, podzielony na Ministerstwa, zarządzany przez Kancelarię Prezydenta.

   • Urząd Rady Ministrów powołuje Prezydent, który wybierany jest na czas nieokreślony przez całe Zgromadzenia Narodowe (pełny Sejm – 490 posłów oraz Senat).

   • Parlament może podjąć votum nieufności w stosunku do ministra, ministrów (decyzja jednak jest w rękach Prezydenta) lub całego rządu co skutkuje odwołaniem Prezydenta i dymisją całego rządu.

7. We wszystkich decyzjach i na każdym stopniu zarządzania, w decyzjach podejmowanych kolegialnie, demokratycznie, obowiązuje zasada WIR, tj.:

  • zasada Weta, kiedy istnieje obawa, że decyzja podjęta większością głosów może być błędna, wówczas proces jej podjęcia biegnie od nowa a przyjęcie wymaga 2/3 większości ,

  • zasada Inicjatywy obywatelskiej

  • zasada Referendum w sytuacja istotnych dla społeczeństwa. Referendum jest ważne niezależnie od frekwencji i prawnie wiążące odpowiednie struktury władzy.

  • Referendum powinno odbywać się przynajmniej raz w roku dla zatwierdzenia budżetu państwa, a tym samym wysokości podatków nakładanych na obywateli. Budżet Państwa musi być konsensusem pomiędzy potrzebami określonymi przez rząd, a wolą obywateli do realizacji tych potrzeb.

8. Każdy obywatel ma pełną wolność do słowa, poglądów, stowarzyszeń i organizacji oraz do działalności gospodarczej i społecznej, jeśli:

   • nie zagraża to wolności innych obywateli,

   • nie zagraża ich życiu i zdrowiu, nie zagraża środowisku,

   • nie zagraża interesom Narody i Państwa

   • oraz Jego wizerunkowi na arenie międzynarodowej.

9. Koncesje na działalność gospodarczą dotyczą działalności stwarzającej zagrożenia życia lub zdrowia, niebezpieczeństwa skażenia środowiska, oraz działalności niezgodnej z interesami Narodu i państwa

10. Wprowadza się Przestrzeń Wolnego Gospodarowania, czyli działalności na własny rachunek i własne ryzyko, z której roczny dochód nie przekracza 12-krotności najniższego wynagrodzenia - wolnej od ingerencji Państwa.

11. Wprowadza się jeden powszechny podatek transakcyjny, od sprzedaży wszelkich dóbr, towarów i usług w wys. od 2-3%, ustalonej w drodze referendum. Podatek ten zastępuje: obecny podatek dochodowy, składki na ZUS, podatek WAT, akcyzę i wszelkie inne podatki, poza podatkiem gruntowym. Podatek jest pobierany automatycznie podczas transakcji przez bank, dokonujący transakcji bezgotówkowej. Transakcja odbywa się w walucie cyfrowej, transakcyjnej, generowanej w lokalnej społeczności w procesie produkcji, handlu i usług na otwartym rynku. Podatek gruntowy dotyczy tylko nieruchomości gruntowej, bez uwzględnienia podatku od budynków. Wzniesienie budynków i lokali było już opodatkowane, a przynoszony przez nie dochód będzie również opodatkowany w trakcie transakcji.

12. Walutą państwową jest Polski Złoty, niezależny, suwerenny pieniądz emitowany przez NBP, zakotwiczony w zasobach Skarbu Państwa, a także w aktywności i organizacji społeczeństwa.

13. Wprowadza się emeryturę społeczną dla osób niezdolnych do pracy, wypłacaną z Budżetu Państwa.

Jakie to przyniesie korzyści

 1. Każdy Obywatel staje się podmiotem wydarzeń jego dotyczących, ma wpływ na swoją przyszłość, dostęp do realizacji siebie w tej przestrzeni i w tych działaniach, w których czuje się kompetentny.

 2. Architektura struktury państwa i pełnionych funkcji spłaszcza hierarchię władzy; każda z nich pełni służebną rolę wobec Suwerena i jest transparentna.

 3. Likwiduje się tradycyjne wybory, jako bardzo drogi festyn ludowy, rodzaj plebiscytu na „miss piękności”, gdy najpiękniejsze panny i tak pozostawały w domu.

 4. Trwałe i faktyczne rozdzielenie poszczególnych władz eliminuje zawłaszczanie państwa przez sitwy, klany oraz służby.

 5. Likwiduje się zbyteczną administrację: starostwa, urzędy marszałkowskie, instytucję premiera, urzędy skarbowe oraz zakłady ubezpieczeń społecznych.

 6. Aktywizuje się potencjał społeczny, oddolne inicjatywy, wrodzoną polską pracowitość, pomysłowość, współpracę, samoczynnie likwidowana jest szara strefa i czarny rynek.

 7. Opodatkowanie każdej transakcji na poziomie 2-3% da większe dochody do Budżetu niż 80% suma wszystkich obecnych podatków!!! (Niedowiarków zapraszam do buchalterii)

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Newsletter

Dołącz do naszego biuletynu i otrzymaj bieżące informacje o naszych działaniach

Wyślij

Kontakt

email : biuro[at]koreus.pl
Przedstawiciel : Andrzej Jędrzejewski - tel. 513 989 601
siedziba: 20-068 Lublin, ul. Leszczyńskiego 23