slide 1

Mały ważny krok do odzyskania suwerenności gospodarczej

Andrzej Jędrzejewski włącz .

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Od czegoś trzeba zacząć.

        Pozazdrościliśmy Szwajcarom. Referendum na temat zabronienia bankom komercyjnym kreacji pieniądza dłużnego pokazało, że 27%  Helwetów rozumie ten  banksterski przekręt i opowiada się po stronie moralności.

Pisałem o tym: http://nikander.neon24.pl/post/144150,referendum-szwajcarskie-w-oczach-szabas-gnoja

Nam Polakom pozostały jeszcze lata świetlne do takiego stanu świadomości. Od czegoś jednak trzeba zacząć. Nie bacząc zatem na domniemane wady prawne takiego wystąpienia (w Polsce wyborca jest kompletnie ubezwłasnowolniony) zdecydowaliśmy się na ten krok,  poszło dzisiaj. Już sam fakt, że sporo osób nad tym dokumentem pracowało jest wartością samą w sobie.

 

Poniżej ważniejsze fragmenty tego wystąpienia do TK:

 

Pani 
Julia Przyłębska

Prezes Trybunału Konstytucyjnego

Al. Jana Christiana Szucha 12A

00-918 Warszawa

Sprawa: zapytanie prawne.

Działając na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 oraz 191 ust. 1 pkt 3-5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 438) oraz na podstawie art. 46
i art. 47 ust. 1, art. 48 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. 
o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. 2016, poz. 2072) w imieniu Stowarzyszenia Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych (poz. 18 w Ewidencji Stowarzyszeń Urzędu Miasta Lublin) z siedzibą Stowarzyszenia ul Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin, wnoszę o przedstawienie Trybunałowi Konstytucyjnemu pytania prawnego


w zakresie:

czy art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. 2017, poz. 1373) jest zgodny z:

art. 227 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 438) w zakresie w jakim regulacja ta nie narusza sposobu emisji pieniądza i kształtowania polityki monetarnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

U z a s a d n i e n i e

Pytanie o zgodność art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. 2017, poz. 1373) z zapisem art. 227 ust. 1 Konstytucji wynika z konsekwencji 
dopuszczenia Monetarnych Instytucji Finansowych (NBP, i pozostałe monetarne instytucje finansowe, tj. banki działające w Polsce, rezydujące w kraju oddziały instytucji kredytowych i oddziały banków zagranicznych, spółdzielcze kasy oszczędnościowo - rozliczeniowe oraz fundusze rynku pieniężnego) do emisji dłużnych papierów wartościowych, co budzi uzasadnioną wątpliwość, czy nie są to działania sprzeczne z ujętą w ustawie zasadniczej wyłącznością NBP w zakresie emisji pieniądza.

Zdaniem Stowarzyszenia Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych, art. 227 ust. 1 Konstytucji nie wprowadza żadnego ograniczenia co do formy emitowanego pieniądza (pieniądz elektroniczny, znaki pieniężne) natomiast praktyka kreacji pieniądza dłużnego (zamiast emisji pieniądza suwerennego) przyczynia się do niczym nie uzasadnionego i nadmiernego, zadłużania się państwa i obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, które to działania są szkodliwe z punktu widzenia gospodarczego każdego obywatela Państwa Polskiego.


W związku z powyższym uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi pisemnej w sprawie zapytania w terminie przewidzianym przez ustawę i przesłanie jej na podany tym pismem adres Stowarzyszenia Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych ul Leszczyńskiego 23, 
20-068 Lublin.

Przedstawiciel


.......…………………………..................
Andrzej Jędrzejewski

Załącznik:

1. Objaśnienie pozycji sprawozdania NBP „Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji”

Otrzymują:

1. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Pani Julia Przyłębska, Warszawa.

2. Prezydent RP dr Andrzej Duda, Warszawa.

3. Rada Polityki Pieniężnej Prezes NBP Adam Glapiński, Warszawa.

4. Prezes Polskiej Agencji Prasowej Pan Wojciech Surmacz, Warszawa, środki przekazu.

5. aa

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Newsletter

Dołącz do naszego biuletynu i otrzymaj bieżące informacje o naszych działaniach

Wyślij

Kontakt

email : biuro[at]koreus.pl
Przedstawiciel : Andrzej Jędrzejewski - tel. 513 989 601
siedziba: 20-068 Lublin, ul. Leszczyńskiego 23