slide 1

PPK – bo rzyt głodny jest

Andrzej Jędrzejewski włącz . Opublikowano w Uncategorised

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Józef Kamycki

250 złotych rocznego prezentu od rządu dla bydełka wyborczego może być niezłą polityczną inwestycją. Słupki wzrosną.

     W Polsce niewiele już zostało do zagrabienia a Międzynarodowy Rzyt głodny jest i żąda nowych danin. Oczywiście wszystko dzieję się w trosce o dobro Polaków. Morawiecki dwoi się i troi, aby nie popaść w niełaskę. Dwoi się i toi, po nocach nie śpi, głowę w mokry ręcznik owija jak generał Yamamoto opracowując plan ataku na Pearl Harbor.

     O ostatnim pomyśle na ograbianie nas z wartości intelektualnych pisałem tutaj: //nikander.neon24.pl/post/142402,start-upy-miedzynarodowe-czy-zydowskie. Finansowanie „kopalni start-upów” już ruszyły. Najtęższe głowy zostaną odnalezione, ujawnione i wystawione na żer.

Wyborczy as w PiS-owskim rękawie

Andrzej Jędrzejewski włącz . Opublikowano w Uncategorised

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Józef Kamycki

Fabryka kiełbasek wyborczych ruszy. Wybory będą wygrane w cuglach, a Polska? A kto by się tą Polską przejmował.

      „Założenia polityki pieniężnej na rok ….” są dokumentem, który Rada Polityki Pieniężnej(RPP) przedkłada Sejmowi wraz z projektem budżetu. Jest to chyba najważniejszy dokument, o którym Polacy albo nie wiedzą, lub który wyjątkowo bagatelizują. Warto jednak go poznać. Napisany jest prostym językiem tak, aby nawet pensjonarki z PiS-u mogły go zrozumieć. To tylko 11 stron, polecam://www.nbp.pl/polityka_pieniezna/dokumenty/zalozenia/zalozenia_pp_2019.pdf

Chciałbym państwu zwrócić uwagę na dwa aspekty, które gryzą.

Drogie Społeczności Gminne

Andrzej Jędrzejewski włącz . Opublikowano w Uncategorised

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Jarosław Utrata

Lokalne igrzyska wyborcze skończyły się i społeczno - samorządowa aktywność zdaje się powoli wygasać. Skutkiem tego przyszłe losy naszych Małych Ojczyzn, przechodzą z rąk wyborców w ręce włodarzy i wybranych przez nas przedstawicieli – Radnych.
Ale czy na tym, jak zwykle polegać ma lokalne samorządzenie? Czy nie należałoby coś z tym w końcu zrobić?

Prawdziwe oblicze VAT

Andrzej Jędrzejewski włącz . Opublikowano w Uncategorised

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Jacek Chołoniewski

 

Nie ma podstaw do zerowej stawki przy eksporcie – pisze publicysta. Twierdzi się, że podatek VAT płaci konsument, który kupuje jakiś towar lub usługę. Innymi (nie moimi) słowy „ciężar ekonomiczny” tego podatku ponosi konsument a nie producent, który jest jedynie „inkasentem” VATu.

Waluta cyfrowa Utrzymanie czy pokonanie reżimu pieniądza bankowego? Założenia projektowe, które czynią różnicę.

Andrzej Jędrzejewski włącz . Opublikowano w Uncategorised

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

English version: "Digital Currency

Maintaining or Overcoming the Bankmoney Regime?
Design principles that make the difference".

 

© Copyright by Joseph Huber, wrzesień 2018.

 

(CC) Copyleft for the Polish translation by Krzysztof Lewandowski, Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0), listopad 2018.

 

Tłumaczenie: Krzysztof Lewandowski

Spis treści

Wstęp. Znaczenie waluty cyfrowej 4

Współczesne projekty systemowe 4

Kryptobilon czy pieniądz depozytowy? 4

Warianty WCBC Banku Anglii 6

Koncepcja e-korony Szwedzkiego Riksbank 9

Model podstawowy Banku Anglii 10

Korzyści z wprowadzenia waluty cyfrowej 11

Bezpieczeństwo, zaufanie i akceptacja 11

Wygoda i koszty 12

Poprawiona skuteczność polityki monetarnej 12

Wzrost senioratu 13

Moment startowy księgowania po stronie aktywów pieniądza banku centralnego 13

Prawdziwe i fikcyjne problemy związane ze współistnieniem pieniądza bankowego i waluty cyfrowej 13

Kontynuacja kreacji pieniądza bankowego jako główne źródło niestabilności 13

Techniczna kompatybilność pieniądza bankowego i waluty cyfrowej 14

Osłabiona zdolność banków do pożyczania i inwestowania? 15

Ryzyko runu na banki 16

Oprocentowanie rachunków depozytowych w walucie WCBC w celu kontroli relacji jej ilości do ilości pieniądza bankowego 17

Gwarancje państwowe dla pieniądza bankowego 18

Parytet pieniądza bankowego do waluty cyfrowej. Nowy rodzaj sytuacji Greshama? 19

Założenia projektowe, które czynią różnicę 21

Zapewnienie ogólnokrajowego dostępu do rachunków walutowych 22

Połączenie waluty cyfrowej i rezerw międzybankowych w jeden obieg 22

Waluta cyfrowa jako powszechny środek płatniczy: brak ograniczeń dostępu i restrykcji odnośnie względnej ilości oraz użycia 23

Pełna wymienialność pieniądza bankowego i suwerennej waluty cyfrowej 23

Emisja waluty cyfrowej nie tylko przez sektor bankowy 23

Instytucje publiczne a użycie rachunków walutowych 23

Wycofanie lub co najmniej znacząca redukcja państwowych gwarancji dla pieniądza banków 24

Oprocentowanie depozytów w walucie cyfrowej takie samo, jak oprocentowanie depozytów w pieniądzu bankowym 25

Wykluczenie oprocentowania ujemnego 25

Uwagi końcowe 27

Referencje 29

Wstęp. Znaczenie waluty cyfrowej

W niniejszym artykule podejmowana jest ocena waluty cyfrowej banku centralnego, emitowanej do publicznego użycia wespół z pieniądzem bankowym1. Wiodącą kwestią jest to, czy wprowadzenie do publicznego obrotu waluty cyfrowej banku centralnego posłuży stabilizacji, a przez to utrzymaniu obecnego reżimu pieniądza bankowego, czy może być także postrzegane jako krok w stronę przyszłego systemu pieniądza suwerennego. Odpowiedź na to pytanie zależy od zakresu wdrożenia pewnej liczby krytycznych założeń projektowych.

Odnośnie terminologii, waluta cyfrowa banku centralnego jest tutaj nazywana w uproszczeniu walutą cyfrową lub suwerennym pieniądzem cyfrowym. Słowo cyfrowy oznacza, że chodzi tu o pieniądz pozostający na jakimś rachunku, w odróżnieniu od gotówki znajdującej się w czyichś rękach. Zarówno termin suwerenny, jak i termin waluta, zakładają, że jest to pieniądz pochodzący z banku centralnego, który jest instytucją monetarną suwerennego państwa-narodu lub społeczności państw-narodów, bądź też skarbca czy innego państwowego ciała emitującego walutę na danym obszarze.

W przeciwieństwie do tego, pieniądz bankowy można z pewnością nazwać pieniądzem cyfrowym lub pieniądzem elektronicznym, jednak nie cyfrową walutą, gdyż waluta, poza odniesieniem do monetarnej jednostki miary, oznacza tradycyjnie suwerenny bilon lub banknoty banku centralnego lub, w obecnie uwspółcześnionym sensie i w znaczeniu ogólnym – pieniądz suwerenny w dowolnej formie.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Newsletter

Dołącz do naszego biuletynu i otrzymaj bieżące informacje o naszych działaniach

Wyślij

Kontakt

email : biuro[at]koreus.pl
Przedstawiciel : Andrzej Jędrzejewski - tel. 513 989 601
siedziba: 20-068 Lublin, ul. Leszczyńskiego 23