slide 1

Nowelizacja stanowiska uzgodnionego

Andrzej Jędrzejewski włącz . Opublikowano w Uncategorised

WAŻNA INFORMACJA

Drodzy Konfederaci i Sojusznicy. Informuję, że planujemy w listopadzie dokonać weryfikacji oraz uaktrualnienia stanowiska stanowiska uzgodnionego w sferze 8 filarów naszej aktywności. Ostatnie wydarzenia poprzez skupianie się na inicjatywach będących w dosyć poważnym zaawansowaniu, wymagają ponownej oceny w odniesieniu do priorytetów działania, w związku z czym koniecznymn jest dokonanie weryfikacji stanowiska uzgodnionego.

Wstępnie, w inicjatywnym gronie powzieliśmy następujący wtępny plan realizacyjny:

1. Podział tematów -przygotuje Józef Kamycki 
2. Budowa zespołów tematycznych - przygotowuje zainteresowany, według złoszenia. Ilośc uczestników w poszczególnych grupach winno być minimum 5 osób.
3. Wstępną wersję tworzy Józef Kamycki 
4. Wersję uzgodniodą dokonamy poprzez interenetowe narzędzie deliberacyjne, które zostanie podane z adresem oraz warunkami dostępu w osobnym komunikacie.. Przewiduję, że uzdobnienie stanowiska powinno sie dokonać do końca listopada 2017 roku
5. Zatwierdzanie wersji uzgodnionej, odbędzie się na 3 dniowym spotkaniu (piatek-sobota-niedziela) na panelu zorganizowanym w tym celu. Termin spotkania zostanie podany w późniejszym czasie, po wspólnym ustaleniu terminu. Efekt zatwierdzenoia będzie stanowić platformę działań na zewnątrz oraz stworzenia wydawnictwa w tym zakresie.

Informuję, że uzgadnianie stanowiska odbywa się w ramach wielostronnej sieci współpracy z wszystkimi zainteresowanymi grupami oraz organizacjami.

Zakup projektora i ekranu PC3-2017

Roman Klimczyk włącz . Opublikowano w Uncategorised

Celem tego projektu jest zakup projektora multimedialnego z ekranem oraz koniecznym osprzętem do wspierania skuteczności działań Konfederatów w działaniach statutowych.

                Liczne spotkania i dyskusje oparte na prezentowaniu swoich poglądów, wypowiedzi, szkoleń, pogłebianiu wiedzy w nowych dziedzinach wykazały zapotrzebowanie na możliwość przedstawienia różnych materiałów medialnych, graficznych, tekstowych uczestnikom spotkań w formie umożliwiającej zapoznanie się z materiałami przez uczestników debat i spotkań. Stąd wnioskowany projekt zakupu sprzętu medialnego w postaci rzutnika/projektora, ekranu i wskaźnika laserowego, aby umożliwić skuteczniejsze możliwości prezentacji materiałów medialnych przez prelegentów, wykładowców, szkoleniowców.

Sprzęt powinien charakteryzować się mobilnością, optymalną jakością w stosunku do ceny i powinien być dostępny dla wszystkich członków organizujących inicjatywy Konfederacji - spotkania, szkolenia, prezentacje, panelke dyskusyjne, konferencje itp.

Osoby odpowiedzialne      

Andrzej Jędrzejewski       

Roman Klimczyk

   

Jan Kowalski/ Zanim napiszemy nową konstytucję

Jan Kowalski włącz . Opublikowano w Uncategorised

Zasada pomocniczości wymusza wprost likwidację biurokracji
26.08.2017  11:39

http://wnet.fm/wp-content/uploads/2017/08/Miko%C5%82ajek_nadmorski_2-e1503739994698-842x402.jpgGdyby działała w Polsce zapisana w Konstytucji zasada pomocniczości, żaden wyłudzacz naszych społecznych pieniędzy nie zostałby profesorem albo natychmiast i dyscyplinarnie zostałby zwolniony z pracy.

Mówiło się do niedawna, że wypadki chodzą po ludziach a nie po lesie. Po ostatnich nawałnicach należy chyba skorygować to stare porzekadło. Okazało się, że wypadki mogą chodzić i po lesie, i po ludziach – jednocześnie. W przypadku niżej podpisanego mądrość doświadczenia dowiodła, że należy też unikać miast i łańcuchów oddzielających ulice od chodników.

Umowa ramowa konglomeratu - propozycja

Roman Klimczyk włącz . Opublikowano w Uncategorised

Umowa ramowa konglomeratu „………..”
(Projekt – stan na 10.09.2016)

Postanowienia ogólne
§1.Użyte w niniejszym dokumencie sformułowania „wielostronne umowy wspólnie kontrolowa­ne” i „wspólne ustalenia umowne” mają to samo znaczenie i będą stosowane zamiennie. Znane z praktyki gospodarczej umowy konsorcjalne i umowy kontraktacyjne nie spełniają wymogów wielo­stronnych umów wspólnie kontrolowanych, gdyżnie są to umowy wielostronne i nie są objęte wy­mogiem wspólnej kontroli.

Zagadnienia dotyczące mandatu posła/senatora/radnego

Andrzej Jędrzejewski włącz . Opublikowano w Uncategorised

Powrót do mandatu imperatywnego wydaje się być koniecznością , aby demokracja bezpośrednia mogła swobodnie funkcjonować a przez to aby społeczeństwo mogło kontrolować pracę swoich reprezentantów. Mandat imperatywny cechuje się tym, że: 
1. Przedstawiciel jest reprezentantem swojego okręgu wyborczego. 
2. Przedstawiciel jest zobowiązany do uwzględnienia opinii własnego elektoratu. 
3. Może być odwoływany przed upływem kadencji w określonych przypadkach na wniosek określonej liczby wyborców z jego okręgu wyborczego poprzez referendum. 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Newsletter

Dołącz do naszego biuletynu i otrzymaj bieżące informacje o naszych działaniach

Wyślij

Kontakt

email : biuro[at]koreus.pl
Przedstawiciel : Andrzej Jędrzejewski - tel. 513 989 601
siedziba: 20-068 Lublin, ul. Leszczyńskiego 23