slide 1

Zasady etyczne w polityce - przestroga przed jesiennymi wyborami Prof. Mirosław Matyja

Andrzej Jędrzejewski włącz .

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

MiroslawMatyja6Dziennik Polonijny                                                                     Polish Daily News

08-09-2019  ostatnia aktualizacja 08-09-2019, 06:13

Sprawowanie władzy i jej utrzymanie w Polsce kłóci się z zasadami etycznymi, ponieważ sprowadza się do dominacji rządzących nad rządzonymi. Politycy określają poniekąd sami swoje własne wymogi „etyczne” i swój własny kodeks postępowania. Czy jednak krętactwo, matactwa finansowe, nagminnie występujące kłamstwo i korupcje możemy określać mianem etyki albo jej synonimem - moralności? Spójne i utrwalone zasady postępowania, oparte na oddolnej demokracji i jednomandatowych okręgach wyborczych, przyczyniłyby się bez wątpienia do wykrystalizowania się postępowania etycznego, adekwatnego do polskiego społeczeństwa, a więc opartego o wartości chrześcijańskiej. Natomiast ustawa zasadnicza winna stać na straży niezbywalnego prawa do życia, własności oraz współdecydowania obywateli w decyzjach politycznych państwa.

5 lat temu też było za wcześnie

Andrzej Jędrzejewski włącz .

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Jozef Kamycki ps nikanderJózek Kamycki 

 
      Od 2 lutego 2014 roku kiedy to opublikowałem tę notkę: https://www.salon24.pl/u/nikander/565080,tu-o-powage-rzeczypospolitej-chodzi (także na Neon24) upłynęło sporo czasu. Wtedy było za wcześnie. Sprawdziłem. Gdy dzisiaj chcę powtórzyć zawartą tam konstatację:

...Możemy dywagować: jaką ordynacją wyborczą (JOW czy coś innego) mamy namaścić kolejnego pustaka do Sejmu, i na czyich serwerach liczyć głosy. Możemy przytaczać argumenty nad wyższością systemu prezydenckiego nad parlamentarno-gabinetowym i odwrotnie. Możemy się zadyskutować do ostatniego Polaka. Ale czy to ma sens?...”

Koszary Konfederatów

Andrzej Jędrzejewski włącz .

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
 Józef Kamycki
 
Witam po dłuższej przerwie.

Czym się ostatnio zajmowałem. Nie, nie winnicą - ta zarosłą po pachy. To co widać jest w kiepskiej jakości więc

 

zerknijcie tu:

 

koreus.vot.pl

 

 znajdziecie tam to co widać na budowie koszar dla konfederatów. Jakiś czas temu doszliśmy do wniosku, że  współczesnych wojen nie można prowadzić zbierając narwańców po lasach. Trzeba mieć i plac apelowy, i łaczność i kancelarię i pomieszczenia dla rekruta i kasyno dla kadry, a także strzelnicę i inne zabawki.

Murarze i cieśle zeszli z budowy. W takim stanie przekazuję aplikację specjalistom informatykom i grafikom komputerowym, aby porobili stosowne instalacji, położyli tynki i sztukaterie.

Zerknijcie za nasze bramy  - i jeśli sie Wam uda - zarejestrujcie się. Na razie anonimowo. Na ujawnienie nazwisk przyjdzie czas. Musimy policzyć tych co poszli by w ogień za sprawę, a o sprawie napisałem pod linkiem MISJA.

Do końca czerwca portal powinien lśnić. Teraz to bezpiecznie jest w urżędzie werbunkowym i pomieszczeniach dla rekruta. Bez obawy: deski Wam mna głowy nie spadną.

Pozdrawiam i zapraszam

Do Pana Ryszarda Opary i społeczności NeOn24

Andrzej Jędrzejewski włącz .

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

Tym razem będzie prośba z nutką oferty.

Szanowny Panie Ryszardzie.

      NeOn24 był tym medium na którym okrzepła doktryna gospodarcza i polityczna Konfederacji na Rzecz Reform Ustrojowych „KoReUs’. Napisałem sporo notek i w większości przypadków oczekiwałem na : „a co oni na to?”. Komentarze pozwalały mi modyfikować rozwiązania lub pobudzały do kopania głębiej. Czasami zaciekle broniłem swojego, ale zwykle po jakimś czasie ustępowałem. Nie udałoby się bowiem napisać czegoś co pretenduje do „aspiracji politycznych i gospodarczych Polaków”, bez interakcji z żywymi ludźmi. Jest to zatem nasz wspólny dorobek i coś z tym dorobkiem trzeba by zrobić. Ostatnio sporo czasu poświęciłem na opracowanie narzędzia, które mogłoby się przydać do obalenia koteryjno-wasalnego sposobu sprawowania rządów w Polsce. Prosiłbym zatem Pana o objęcie przez NoOn24 patronatu medialnego nad tą inicjatywą. Cóż mogę oferować w zamian? - niewiele, pozalogiem i linkiem na powitalnej zakładce portaliku koreus.vot.pl

Inicjatywa opracowania założeń modelu energetycznego rozwoju kraju

Roman Klimczyk włącz .

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zainspirowany wykładem W którym uczestniczyłem w dniu 31 maja 2019 (na targach Chna Expo w Centrum Targowym Ptak Expo w Warszawie),  którego tematyka dotyczyła elektromobilności i wizjonerskich metod pozyskiwania energii, postanowiłem zainicjować tematyczny projekt opracowania modelu rozwoju sektora energetycznego, upatrując w tym sektorze dużego poziomu ważności i wpływu na globalną sytuację gospodarki. Przedstawiłem pokrótce prelegentom : Michałowi Bar oraz panu Rafałowi Czaja założenia działań Konfederacji, wskazując potrzebę rozszerzenia kwestii reform w wielu sektorach gospodarki, przybliżając założenia filarów, jakie wytypowaliśmy do przygotowania modelowych zasad reform. Przedstawiona koncepcja i propozycja współpracy w tym zakresie tematycznym spotkała się z dużym zainteresowaniem. Wymieniliśmy się kontaktami i ustaliliśmy dalsze działania, głównie oparte na uzupełnieniu oczekiwań i przedstawienia założeń dalszych działań. Zarówno model działań jak i sposób funkcjonowania ewentualnej grupy realizacyjnej związanej z taką formą przygotowania modelu rozwojowego, czy też reformatorskiego wymaga oczywiście jeszcze precyzyjnego opracowania, ale chciałbym aby powstał pewien wzorzec działań i zestaw reguł związany z inicjowaniem tego typu działań związanych z inicjowaniem tematycznych koncepcji reform sektorowych.

 

Żywnościowa Kuracja Uzdrowiskowa

Roman Klimczyk włącz .

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

FISZKA PROJEKTU
Osoba zgłaszająca projekt: Jarosław Utrata
Tel/e-mail 503 150 112 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Data zgłoszenia
25.10. 2018
I. Robocza nazwa projektu: Opracowanie i wdrożenie Certyfikowanego, Markowego Produktu pod roboczym tytułem „Żywnościowa Kuracja Uzdrowiskowa”
II. Cele główne projektu:
1. Wdrożenie innowacyjnego modelu lokalnej ko-produkcji żywności naturalnej (tzw. „czystej”, pełnowartościowej, funkcjonalnej, etc) i roślinnych produktów leczniczych oraz wykorzystania ich jako kluczowego czynnika kuracji (np. oczyszczających, regenerujących i poprawiających funkcjonowanie niektórych organów i/lub całego organizmu) prowadzonych w placówkach/systemie lecznictwa uzdrowiskowego i/lub innych, lokalnych placówkach w tym m.in. funkcjonujących w systemie opieki zdrowotnej uzdrowiskowej gminny.
2. Wykreowanie (w oparciu o punkt 1.) unikalnej marki polskich uzdrowisk. Opracowanie odp. systemu standaryzacji i gwarancji jakościowej ww. modelu – marki (certyfikat)
3. Pozyskanie nowego impulsu rozwoju gospodarczego do budowy lokalnego ekosystemu gospodarczego, a co za tym idzie podniesienia standardu życia społeczności gmin uzdrowiskowych i kondycji zdrowotnej kuracjuszy.
III. Cele pośrednie projektu:
1. Powołanie regionalnego koordynatora ds. wdrażania, ochrony i rozwoju marki i znaku jakościowego całego łańcucha modelu pt. „Żywnościowa Kuracja Uzdrowiskowa” oraz produktów „Żywność Uzdrowiskowa”
2. Uszczegółowienie projektu oraz jego wdrożenie systemowe na poziomie regionalnym
3. Systemowe wdrożenie projektu na poziomie ogólno krajowym
4. Ewentualna adaptacja i wdrożenie projektu dla potrzeb gmin nie posiadających statusu uzdrowiska
IV. Korzyści wynikające z realizacji projektu:
1. Wprowadzenie nowego, kompleksowego, innowacyjnego Produktu Uzdrowiskowego
2. Poprawa efektywności lecznictwa uzdrowiskowego
3. Budowa i rozwój systemu profilaktyki zdrowotnej opartego na praktycznych efektach tzw. pro-zdrowotnego, regeneracyjnego odżywiania i naturalnej suplementacji diety
4. Poprawa kondycji zdrowotnej lokalnej społeczności
5. Rozwój lokalnej gospodarki, w tym rolnictwa
6. Stopniowe wypieranie złej jakości produktów spożywczych, złych nawyków żywieniowych
7. Zmniejszenie bezrobocia
8. Zmniejszenie ujemnej migracji ludności
9. Rozwój lokalnych więzi społecznych i zdolności kooperacyjnych, kapitału społecznego i strukturalnego, sieciowania współpracy
10. Podniesienie prestiżu Uzdrowiska, konkurencyjności i innowacyjności zaangażowanych w projekt podmiotów w tym głównie uzdrowiskowych
11. Ochrona zasobów naturalnych, poprawa lokalnej bio-efektywności i bioróżnorodności
12. Wzrost dochodów z działalności uzdrowiskowej
V. Specyfikacja projektu:
1. Zamawiający realizację projektu (potencjalni):
a. Gminy Uzdrowiskowe i/lub organizacje je zrzeszające,
b. Podmioty lecznictwa uzdrowiskowego i/lub organizacje je zrzeszające
c. Podmioty kierujące kuracjuszy (np. duże przedsiębiorstwa, touroperatorzy… )
2. Sponsorzy finansujący realizację projektu (potencjalni)
a. Ministerstwa właściwe z punktu widzenia przyszłych interesariuszy i beneficjentów projektu (np. Min. Zdrowia, Min. Rolnictwa, Min. Przedsiębiorczości…)
b. Instytucje rządowe, dostępne projekty regionalne, etc..
c. Samorządy lokalne i regionalne,
d. Duże przedsiębiorstwa finansujące programy zdrowotne swoim pracownikom
3. Koordynatorzy:
a. Szczebel regionalny (Samorząd Regionu, branżowe placówki naukowo – badawcze, IOB)
b. Szczebel krajowy (Min. Zdrowia, wiodące placówki naukowo-badawcze,….
4. Użytkownicy:
a. kuracjusze i społeczność Gmin Uzdrowiskowych (samorządy lokalne)
b. Placówki uzdrowiskowe
c. Rolnicy i współpracujące w projekcie podmioty gospodarcze
d. Placówki oświatowe i naukowe
5. Dostarczający zasoby:
a. Samorządy lokalne
b. Placówki uzdrowiskowe i lokalne podmioty gospodarcze
c. Szkoły i placówki badawcze, branżowe izby gospodarcze
d. Lokalne NGO, instytucje otoczenia biznesu
6. Pozostali interesariusze:
a. Branżowe podmioty zagraniczne
b. Lokalne, krajowe i zagraniczne podmioty turystyki uzdrowiskowej
c. …………………
VI. Przewidywane fazy realizacji projektu:
1. Wyłonienie Zamawiającego i innych niezbędnych do realizacji projektu interesariuszy
2. Promocja projektu/modelu w środowisku Gmin Uzdrowiskowych.
3. Wyłonienie Gmin i/lub podmiotów otwartych na wdrożenie modelu
4. Pilotażowe wdrożenie modelu.
5. Pełne systemowe wdrożenie modelu, znaków i certyfikatów jakości.
6. Dalsza ewaluacja projektu

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Newsletter

Dołącz do naszego biuletynu i otrzymaj bieżące informacje o naszych działaniach

Wyślij

Kontakt

email : biuro[at]koreus.pl
Przedstawiciel : Andrzej Jędrzejewski - tel. 513 989 601
siedziba: 20-068 Lublin, ul. Leszczyńskiego 23