slide 1

A może tak świerszczyka na obiadek...?

Izabela Bogorodź włącz .

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Izabela Bogorodź

Cz. 3
Nowy człowieka planety ziemia zespolony z NBIC, funkcjonujący w „ludzkiej sieci” i „sieci rzeczy” ma nie tylko zmienione, udoskonalone DNA, jest długowieczny, a może nawet nieśmiertelny w swym ciele, ale ma także przemodelowane nawyki żywieniowe. Nie spożywa mięsa – przynajmniej na najbliższym dla nas etapie. Podstawę jego diety stanowi białko pochodzące owadów: świerszczyk, a może, mącznik młynarek na obiadek, larwa muszki na przekąskę, szarańcza na kolację?.
 
Już dziś funkcjonują sklepy oferujące w swej ofercie owady suszone, smażone, proszkowane, karmy dla naszych milusińskich piesków i kotków również zmieniają skład na owadzi. Owszem, owady są źródłem wysokobiałkowym, doskonale przyswajalnym, ich jedzenie czymś naturalnym...w Azji. My Europejczycy, Polacy mamy pewne ograniczenia mentalne, kulturowe i religijne tworzące silną barierę ograniczającą lub nawet uniemożliwiającą posilenie się owadami. Jeszcze w czasach moich studiów, kiedy Polska negocjowała członkostwo, miałam okazję degustować azjatycki przysmak – nie pamiętam jak to się nazywało, ale było suszonym „robakiem”. Cóż, smaku także nie pamiętam, ponieważ przez mój mózg przetaczały się myśli : co ty robisz?, to robal, ma czułka, łapki, odwłok, nie ważne, że suszony, nie jedz... rejestrując prawnie gatunki owadów jadalnych, zachęcając mieszkańców „zjednoczonego kołchozu” do ich spożycia, ale także przygotowując ograniczenia w hodowli zwierząt mięsnych, a w dalszym etapie jej zakaz. Kształtuje się nowa rzeczywistość, w której człowiek szanuje przyrodę, ogranicza jej eksploatację 

Narodziny człowieka planety ziemia – zmierzch homo sapiens sapiens?

Izabela Bogorodź włącz .

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Izabela Bogorodź 

Cz.2

Na każdym Światowym Forum Ekonomicznym w Davos przedstawiane są nie tylko nadchodzące zmiany w obszarze gospodarki ale także sygnalizuje się wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych zmieniających zasadniczo życie człowieka, jego funkcjonowania i jego samego. Powoli, systematycznie przygotowuje się ludzkość do zmiany paradygmatów działania, myślenia i postrzegania. Na naszych oczach i przy naszym udziale rodzi się zupełnie nowy świat, w którym dla homo sapiens sapiens nie będzie miejsca. I o ile brak własności postrzegam jako możliwą szanse dla ludzkości na wygaszenie sporów, konfliktów, dominacji, o tyle nowy człowiek planety ziemia, w przedstawianych założeniach, budzi moje obawy. Paradoksalnie, ludzkość może o wiele lepiej przyjąć
rozwiązania zmieniające ją samą aniżeli „utratę dóbr” i ich sprawiedliwą, równą dystrybucję.

„ Nie będziesz nic miał i będziesz szczęśliwy....” K. Schwab

Izabela Bogorodź włącz .

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Izabela Bogorodź

Część 1.

Światowe Forum Ekonomiczne obradujące w Davos zapowiada nową, świetlaną przyszłość dla ludzkości, opartą o zupełnie nowe, budzące w człowieku przełomu XX i XXI wieku strach i niepewność, paradygmaty. Transhumanizm, pozbawienie własności, ekologiczny transport, nowy sposób żywienia, jeden światowy rząd, cyfrowy pieniądz i wreszcie nowe technologie łączące człowieka z maszynami.
Wszystko to sprawia, że nadchodzącą przyszłość postrzegamy jako zagrożenie i poszukujemy przeciwwagi. Zastanówmy się jednak czy

Globalny Kryzys Żywnościowy - strategie zabezpieczeń część 2

Andrzej Jędrzejewski włącz .

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

 

Druga część konferencji obejmowała wybiórcze praktyczne możliwości działania w obszarach lokalnej społeczności. Pani dr Ewa Jabłońska-Ryś- technolog żywności o specjalizacji owoców i warzyw z Uniwersytetu Przyrodniczego omówiła metody zabezpieczania żywności pod kątem jej długotrwałej zdatności do spożycia – kiszenie. Temat ten miał bardzo duże zainteresowanie wśród słuchaczy, którzy zajmują się produkcją żywności ( 1:57 min – 45:23 min )

W dalszej części konferencji głos zabrał Pani prof. dr hab. inż Agnieszka Wójtowicz z Katedry Techniki Cieplnej i Inżynierii Procesowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Został omówiony projekt pod nazwą „ Lubelskie Centrum Zrównoważonej Żywności” jako szansa na poprawę dostępności do dobrej jakości żywności Lubelszczyzny. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie pragnie w ramach lokalnej żywności łączyć rolników oraz producentów ze swoimi osiągnięciami w zakresie

 

Globalny Kryzys Żywnościowy - strategie zabezpieczeń część 1

Andrzej Jędrzejewski włącz .

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

Pierwsza część konferencji wskazuje powody, które dyktują konieczność lokalnej i regionalnej, społeczno-gospodarczej mobilizacji społeczeństwa - wobec już istniejących oraz narastających głębokich kryzysów i globalnych zagrożeń, w tym bardzo poważnego zagrożenia wojną. Globalne, odgórnie forsowane zmiany w kierunku tworzenia Nowego Porządku Świata ukierunkowane są na likwidację szeroko rozumianej drobnej własności we wszystkich jej aspektach na rzecz wielkich korporacji.
Jedynym sposobem na przetrwanie lokalnych społeczeństw jest zachowanie podmiotowości rodzimych przedsiębiorców oraz budowanie systemów oddolnej integracji gospodarczej, społecznej, tworzenie lokalnych, a następnie regionalnych struktur współpracy sieciowej oraz węzłów wymiany informacji i szerokiej kooperacji dającej możliwości zakupu lokalnie produkowanej żywności i innych społecznie użytecznych przedmiotów oraz usług. Stworzy to warunki do przetrwania oraz zainicjowania i utrwalania ekonomii współdzielenia, lepszego radzenia sobie w kryzysie, a następnie zrównoważonego samorozwoju regionu.

Pierwsze wrażenia z Regionalnej Konferencji Żywnościowej

Andrzej Jędrzejewski włącz .

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 


  W dniu 11 czerwca 2021 roku odbyła się konferencja w Lublinie na temat lokalnych działań i strategii zabezpieczenia się przed globalnym kryzysem żywnościowym. Konferencja miała duże zainteresowanie wśród rolników, przetwórców, konsumentów, dostawców, przedstawicieli organizacji społecznych oraz aktywistów. Jest to początek tworzenia się w formacie lokalnym wielostronnej sieci współpracy wszystkich podmiotów mających wpływ na zabezpieczenie żywnościowe mieszkańców województwa lubelskiego. Oczywiście nie wszystkie podmioty były obecne z różnych powodów niemniej konferencja wykazała iż jest duże zainteresowanie tą inicjatywą. Inicjatywa ta w założeniach miała na celu powiązanie wszystkich uczestników procesu żywieniowego we wspólnych działaniach nakierowanych na koordynację i współpracę na każdym poziomie działań. Istotą tych działań w założeniach jest też autonomia każdego z tych podmiotów i możliwość niezależnych i suwerennych działań. Działania te powinny opierać się na zdrowych zasadach ekonomicznych.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Newsletter

Dołącz do naszego biuletynu i otrzymaj bieżące informacje o naszych działaniach

Wyślij

Kontakt

email : biuro[at]koreus.pl
Przedstawiciel : Andrzej Jędrzejewski - tel. 513 989 601
siedziba: 20-068 Lublin, ul. Leszczyńskiego 23