slide 1

Narodziny człowieka planety ziemia – zmierzch homo sapiens sapiens?

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Izabela Bogorodź 

Cz.2

Na każdym Światowym Forum Ekonomicznym w Davos przedstawiane są nie tylko nadchodzące zmiany w obszarze gospodarki ale także sygnalizuje się wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych zmieniających zasadniczo życie człowieka, jego funkcjonowania i jego samego. Powoli, systematycznie przygotowuje się ludzkość do zmiany paradygmatów działania, myślenia i postrzegania. Na naszych oczach i przy naszym udziale rodzi się zupełnie nowy świat, w którym dla homo sapiens sapiens nie będzie miejsca. I o ile brak własności postrzegam jako możliwą szanse dla ludzkości na wygaszenie sporów, konfliktów, dominacji, o tyle nowy człowiek planety ziemia, w przedstawianych założeniach, budzi moje obawy. Paradoksalnie, ludzkość może o wiele lepiej przyjąć
rozwiązania zmieniające ją samą aniżeli „utratę dóbr” i ich sprawiedliwą, równą dystrybucję.

„ Nie będziesz nic miał i będziesz szczęśliwy....” K. Schwab

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Izabela Bogorodź

Część 1.

Światowe Forum Ekonomiczne obradujące w Davos zapowiada nową, świetlaną przyszłość dla ludzkości, opartą o zupełnie nowe, budzące w człowieku przełomu XX i XXI wieku strach i niepewność, paradygmaty. Transhumanizm, pozbawienie własności, ekologiczny transport, nowy sposób żywienia, jeden światowy rząd, cyfrowy pieniądz i wreszcie nowe technologie łączące człowieka z maszynami.
Wszystko to sprawia, że nadchodzącą przyszłość postrzegamy jako zagrożenie i poszukujemy przeciwwagi. Zastanówmy się jednak czy

Globalny Kryzys Żywnościowy - strategie zabezpieczeń część 2

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

 

Druga część konferencji obejmowała wybiórcze praktyczne możliwości działania w obszarach lokalnej społeczności. Pani dr Ewa Jabłońska-Ryś- technolog żywności o specjalizacji owoców i warzyw z Uniwersytetu Przyrodniczego omówiła metody zabezpieczania żywności pod kątem jej długotrwałej zdatności do spożycia – kiszenie. Temat ten miał bardzo duże zainteresowanie wśród słuchaczy, którzy zajmują się produkcją żywności ( 1:57 min – 45:23 min )

W dalszej części konferencji głos zabrał Pani prof. dr hab. inż Agnieszka Wójtowicz z Katedry Techniki Cieplnej i Inżynierii Procesowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Został omówiony projekt pod nazwą „ Lubelskie Centrum Zrównoważonej Żywności” jako szansa na poprawę dostępności do dobrej jakości żywności Lubelszczyzny. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie pragnie w ramach lokalnej żywności łączyć rolników oraz producentów ze swoimi osiągnięciami w zakresie

 

Globalny Kryzys Żywnościowy - strategie zabezpieczeń część 1

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

Pierwsza część konferencji wskazuje powody, które dyktują konieczność lokalnej i regionalnej, społeczno-gospodarczej mobilizacji społeczeństwa - wobec już istniejących oraz narastających głębokich kryzysów i globalnych zagrożeń, w tym bardzo poważnego zagrożenia wojną. Globalne, odgórnie forsowane zmiany w kierunku tworzenia Nowego Porządku Świata ukierunkowane są na likwidację szeroko rozumianej drobnej własności we wszystkich jej aspektach na rzecz wielkich korporacji.
Jedynym sposobem na przetrwanie lokalnych społeczeństw jest zachowanie podmiotowości rodzimych przedsiębiorców oraz budowanie systemów oddolnej integracji gospodarczej, społecznej, tworzenie lokalnych, a następnie regionalnych struktur współpracy sieciowej oraz węzłów wymiany informacji i szerokiej kooperacji dającej możliwości zakupu lokalnie produkowanej żywności i innych społecznie użytecznych przedmiotów oraz usług. Stworzy to warunki do przetrwania oraz zainicjowania i utrwalania ekonomii współdzielenia, lepszego radzenia sobie w kryzysie, a następnie zrównoważonego samorozwoju regionu.

Pierwsze wrażenia z Regionalnej Konferencji Żywnościowej

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 


  W dniu 11 czerwca 2021 roku odbyła się konferencja w Lublinie na temat lokalnych działań i strategii zabezpieczenia się przed globalnym kryzysem żywnościowym. Konferencja miała duże zainteresowanie wśród rolników, przetwórców, konsumentów, dostawców, przedstawicieli organizacji społecznych oraz aktywistów. Jest to początek tworzenia się w formacie lokalnym wielostronnej sieci współpracy wszystkich podmiotów mających wpływ na zabezpieczenie żywnościowe mieszkańców województwa lubelskiego. Oczywiście nie wszystkie podmioty były obecne z różnych powodów niemniej konferencja wykazała iż jest duże zainteresowanie tą inicjatywą. Inicjatywa ta w założeniach miała na celu powiązanie wszystkich uczestników procesu żywieniowego we wspólnych działaniach nakierowanych na koordynację i współpracę na każdym poziomie działań. Istotą tych działań w założeniach jest też autonomia każdego z tych podmiotów i możliwość niezależnych i suwerennych działań. Działania te powinny opierać się na zdrowych zasadach ekonomicznych.

Regionalna konferencja żywnościowa w Lublinie

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Administrowanie kooperatywą spożywczą

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

LewandowskiKrzysztofKrzysztof Lewandowski

 

Administrator (Admin) kooperatywy spożywczej to podstawowe jej ogniwo. Jest on zwykle inicjatorem grupowych, bezpośrednich dostaw lokalnie produkowanej żywności, a następnie koordynatorem akcji ciągłej kooperatywy spożywczej.

 
Co do zasady, Admin nie musi reprezentować żadnej firmy czy organizacji. Ważne natomiast, aby dysponował lokalem odpowiednim do założenia kooperatywy, najlepiej własnym lub użyczonym bezpłatnie przez gminę, organizację pozarządową lub lokalną firmę, działającą w obszarze społecznie odpowiedzialnego biznesu.
 
Wsparcie lokalnej kooperatywy poprzez bezpłatne udostępnienie jej lokalu, służącego miejscowym rolnikom oraz konsumentom, to dobry kierunek pielęgnowania społecznej odpowiedzialności biznesu przez zamożniejszą część społeczeństwa. Odnosi się to zwłaszcza do właścicieli większych firm działających na danym terenie, którzy koszty wynajęcia pomieszczeń dla huba lokalnej kooperatywy spożywczej mogą wykorzystywać w celu promowania własnej marki.
 
Także proekologicznie zorientowani wójtowie i burmistrzowie powinni być zainteresowani powstawaniem na ich terenach kooperatyw spożywczych, które są szansą na rozwój rynku dla lokalnego rolnictwa i drobnego przetwórstwa żywności, a także na odrodzenie przedsiębiorczości Polaków, którzy tą drogą są w stanie tworzyć własne rynki zbytu dla żywności wysokiej jakości, sprzedawanej w zamkniętych kręgach, po atrakcyjnych cenach.

Nasze fora

Forum organizacyjne KOREUS
www.forum.koreus.pl
Forum związane z propagowaniem  ideii demokracji bezpośredniej
www.dblublin.fora.pl
Forum inicjujące idee współpracy sieciowej, platformy komunikacji poziomej między różnymi organizacjami
www.forum.zmieniaj.pl

 

Q

Prosimy o wsparcie finansowe na nasze działania.

Opracowujemy wiele różnych aspektów reform ustrojowych, działamy szeroko i w różnych sektorach państwowości.Potrzebni nam eksperci, staramy się organizować lokalne, regionalne imprezy edukacyjno, konsultacyjne, staramy się krzewić świadomość i potrzebę zmian. Organizujemy się w strukturach płaskich, bez liderów, "wiedzących lepiej", potencjalnych przewodników stada w wilczej skórze. Działamy w koncepcji działań współpracy i kooperacji, opierając nasze opracowania na współnym opracowywaniu wynikowych ustaleń przez powszechne uzgodnienia. Walczymy o lepszą Polskę, lepszy Świat. Nie wszytsko da się zrobić działaniami społecznymi i wolontariatem. Jakość kosztuje, a na byle jakość nie możemy sobie pozwolić. Dlatego jeśli i Ty chciałbyś dołożyć małą cegiełkę do lepszego jutra, wesprzyj nas swoimi działaniami lub jakąkolwiek darowizną. Zapewniamy, że nie będą to pieniądze wyrzucone w błoto. Każda złotówka przeznaczona będzie na cele aktywnych działań w kierunku przygotowania i wdrożenia opracowywanych przez nasze zespoły Reform Ustrojowych

  Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych
ul. Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin

Nest Bank S.A. ul. Wołoska 24 02-675 Warszawa NRB
(IBAN)                           PL 92 1870 1045 2083 1072 1245 0001
Dla wpłat krajowych nr:      92 1870 1045 2083 1072 1245 0001
BIC/SWIFT: NESBPLPW

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Newsletter

Dołącz do naszego biuletynu i otrzymaj bieżące informacje o naszych działaniach

Wyślij

Kontakt

email : biuro[at]koreus.pl
Przedstawiciel : Andrzej Jędrzejewski - tel. 513 989 601
siedziba: 20-068 Lublin, ul. Leszczyńskiego 23